Alle berichten van Toke van Telgen

De Hoeven Energie naar Informatiecentrum Duurzaam Bouwen

DHE - Uitje ICDuBoHet team vrijwilligers van De Hoeven Energie heeft op 8 december een bezoek gebracht aan het Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam. Aanwezig waren 15 vrijwilligers en 6 genodigden uit politiek en zusterorganisaties waar De Hoeven Energie mee samenwerkt. De excursie ging per bus van de Hoeven naar Rotterdam en terug. Deelnemers hadden heel duidelijk een gezamenlijke interesse: oplossingen voor duurzame huisverbetering tuimelden door de bus.

Lees verder De Hoeven Energie naar Informatiecentrum Duurzaam Bouwen

Optrekkend vochtprobleem verholpen en de vloer geïsoleerd!

Ervaringsverhaal Bart en Harriët, van de Kleihoeve (woning: 1981)

De kruipruimte van het huis rook altijd al muf en was vochtig. Maar dit was nooit echt een probleem. Totdat we een paar jaar geleden last kregen van optrekkend vocht in de muren van de hal en het wegrotten van de houten afdekplaat van de kruipruimte. Dit was nadat we een buitenkraan hadden laten aanleggen waarbij onder de fundering moest worden gegraven. Sindsdien komt er van buitenaf water in de kruipruimte.

Lees verder Optrekkend vochtprobleem verholpen en de vloer geïsoleerd!

Wordt mijn woning energieneutraal of niet?

Debatavond De Hoeven Energie“Ja, natuurlijk!” Zal een deel van de mensen meteen antwoorden. “Nee, natuurlijk niet!” Zeggen andere net zo weldenkende mensen terecht. “Zo simpel ligt het dus allemaal niet”, zal een derde constateren. Ongeveer in deze opstelling vond maandag 19 november in het Wellant College een bewonersdebat plaats op initiatief van De Hoeven Energie.

Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Lees verder Wordt mijn woning energieneutraal of niet?

Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Het energieverbruik in onze woningen moet omlaag. Daarvoor gaan we bewust om met energie, isoleren we onze woningen, schaffen we energiezuinige apparaten aan en nemen zonnepanelen als het kan. Maar tot hoever zijn we bereid te gaan? Denk jij al na of je woning energieneutraal kan worden? Daarover is op 19 november een debat.

Lees verder Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Grip op vocht thema-avondVolgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem. 4 oktober organiseerden wij daarom een thema-avond ‘Grip op Vocht’.

Lees verder Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Warmtescanfoto’s: wat ons is opgevallen

Na drie jaar op rij warmtescanfoto’s maken is een aantal zaken opgevallen die voor alle huizen in De Hoeven gelden. Het meest opvallend is wel dat we op de gemaakte foto’s goed kunnen zien of er nieuw dubbel glas is geplaatst (HR++) of dat het oorspronkelijke dubbel glas nog aanwezig is. Het HR++ glas geeft een duidelijk betere isolatie. En natuurlijk is bij huizen waar triple glas is toegepast dit effect nog veel groter.

Verder blijkt ook (en hopelijk is dit een open deur) dat alleen al de gordijnen sluiten een goed isolerend effect heeft. Bij huizen waar aan de buitenkant rolluiken zijn geplaatst is ook hiervan een heel duidelijk extra isolerend effect te meten.

Tot slot valt op dat bij een aantal huizen de schoorsteen warmte uitstraalt. Dat is begrijpelijk voor de huizen waar nog de oude stenen schoorsteen wordt gebruikt, maar daar waar een nieuwe schoorsteen is geplaatst (die ook duidelijk zichtbaar is) voor een nieuwe ketel is dit wat vreemd. We weten niet precies wat hiervan de oorzaak is, maar waarschijnlijk wordt dit in die gevallen veroorzaakt door de mechanische afzuigingen (zonder terugwinning van warmte).

Met vriendelijke groet,

Warmtescanteam

Terug naar de nieuwsbrief

Gegevensbeveiliging en de AVG

Met het intreden van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent gegevensverwerking en privacy (AVG in Nederland en GDPR in Europa), zijn veel organisaties aan de slag gegaan om hun administratie hierop aan te passen. Zo ook De Hoeven Energie.

In het kernteam is besloten om de hele administratie door te lopen en aan te passen aan de nieuwe standaard. In grote lijnen betekent dit twee dingen:

  1. Iedereen van wie De Hoeven Energie persoonsgegevens heeft opgeslagen, moet hierover zijn geïnformeerd en heeft het recht om deze gegevens aan te passen of te (laten) verwijderen;
  2. De Hoeven Energie maakt duidelijk wie er toegang heeft tot deze gegevens, en heeft een helder en toegankelijk reglement waarin staat hoe er met gegevensverzoeken van derden wordt omgegaan.

Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn is hiervoor wel wat tijd nodig. Het plan is om na de zomer een nieuw privacy-reglement en gebruikersreglement te hebben opgesteld. Ook zullen in het najaar alle personen van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen hierover worden geïnformeerd. Wordt dus vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief