Alle berichten van Toke van Telgen

Optrekkend vochtprobleem verholpen en de vloer geïsoleerd!

Ervaringsverhaal Bart en Harriët, van de Kleihoeve (woning: 1981)

De kruipruimte van het huis rook altijd al muf en was vochtig. Maar dit was nooit echt een probleem. Totdat we een paar jaar geleden last kregen van optrekkend vocht in de muren van de hal en het wegrotten van de houten afdekplaat van de kruipruimte. Dit was nadat we een buitenkraan hadden laten aanleggen waarbij onder de fundering moest worden gegraven. Sindsdien komt er van buitenaf water in de kruipruimte.

Lees verder Optrekkend vochtprobleem verholpen en de vloer geïsoleerd!

Wordt mijn woning energieneutraal of niet?

Debatavond De Hoeven Energie“Ja, natuurlijk!” Zal een deel van de mensen meteen antwoorden. “Nee, natuurlijk niet!” Zeggen andere net zo weldenkende mensen terecht. “Zo simpel ligt het dus allemaal niet”, zal een derde constateren. Ongeveer in deze opstelling vond maandag 19 november in het Wellant College een bewonersdebat plaats op initiatief van De Hoeven Energie.

Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Lees verder Wordt mijn woning energieneutraal of niet?

Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Het energieverbruik in onze woningen moet omlaag. Daarvoor gaan we bewust om met energie, isoleren we onze woningen, schaffen we energiezuinige apparaten aan en nemen zonnepanelen als het kan. Maar tot hoever zijn we bereid te gaan? Denk jij al na of je woning energieneutraal kan worden? Daarover is op 19 november een debat.

Lees verder Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Grip op vocht thema-avondVolgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem. 4 oktober organiseerden wij daarom een thema-avond ‘Grip op Vocht’.

Lees verder Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Warmtescanfoto’s: wat ons is opgevallen

Na drie jaar op rij warmtescanfoto’s maken is een aantal zaken opgevallen die voor alle huizen in De Hoeven gelden. Het meest opvallend is wel dat we op de gemaakte foto’s goed kunnen zien of er nieuw dubbel glas is geplaatst (HR++) of dat het oorspronkelijke dubbel glas nog aanwezig is. Het HR++ glas geeft een duidelijk betere isolatie. En natuurlijk is bij huizen waar triple glas is toegepast dit effect nog veel groter.

Verder blijkt ook (en hopelijk is dit een open deur) dat alleen al de gordijnen sluiten een goed isolerend effect heeft. Bij huizen waar aan de buitenkant rolluiken zijn geplaatst is ook hiervan een heel duidelijk extra isolerend effect te meten.

Tot slot valt op dat bij een aantal huizen de schoorsteen warmte uitstraalt. Dat is begrijpelijk voor de huizen waar nog de oude stenen schoorsteen wordt gebruikt, maar daar waar een nieuwe schoorsteen is geplaatst (die ook duidelijk zichtbaar is) voor een nieuwe ketel is dit wat vreemd. We weten niet precies wat hiervan de oorzaak is, maar waarschijnlijk wordt dit in die gevallen veroorzaakt door de mechanische afzuigingen (zonder terugwinning van warmte).

Met vriendelijke groet,

Warmtescanteam

Terug naar de nieuwsbrief

Gegevensbeveiliging en de AVG

Met het intreden van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent gegevensverwerking en privacy (AVG in Nederland en GDPR in Europa), zijn veel organisaties aan de slag gegaan om hun administratie hierop aan te passen. Zo ook De Hoeven Energie.

In het kernteam is besloten om de hele administratie door te lopen en aan te passen aan de nieuwe standaard. In grote lijnen betekent dit twee dingen:

  1. Iedereen van wie De Hoeven Energie persoonsgegevens heeft opgeslagen, moet hierover zijn geïnformeerd en heeft het recht om deze gegevens aan te passen of te (laten) verwijderen;
  2. De Hoeven Energie maakt duidelijk wie er toegang heeft tot deze gegevens, en heeft een helder en toegankelijk reglement waarin staat hoe er met gegevensverzoeken van derden wordt omgegaan.

Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn is hiervoor wel wat tijd nodig. Het plan is om na de zomer een nieuw privacy-reglement en gebruikersreglement te hebben opgesteld. Ook zullen in het najaar alle personen van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen hierover worden geïnformeerd. Wordt dus vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief

Technologieteam

De Hoeven Energie is najaar 2017 gestart met een technologieteam. Het idee erachter is mensen met affiniteit voor natuurkunde, bouwkunde en technologie bij elkaar te zetten zodat er een denktank ontstaat die nuchter en vanuit een wetenschappelijk denkkader de ambities en claims van beleidsmakers, leveranciers, milieu-, energie- en andere belangenbehartigers kan doorrekenen en op hun waarde kan inschatten. De Hoeven als wijk is daarbij het referentiekader. Met z’n jaren-’80-woningen staat deze wijk model voor de gemiddelde woning in Houten en wellicht ook in Nederland. Daarnaast werkt het team eenmaal per jaar een onderwerp uit dat het in een info-avond presenteert. In februari 2018 was dit het thema Isolatie. Deze avond werd door ruim honderd mensen bezocht. Voor 4 oktober staat een thema-avond over Vocht & Ventilatie op het programma, getiteld: “Grip op Vocht”.

Het team bestaat uit vrijwilligers uit Houten. Meedoen kan. Wie interesse heeft om het team te komen versterken, kan dit kenbaar maken met een mailtje naar dehoevenenergie@gmail.com.

Terug naar de nieuwsbrief

Voorjaarsborrel De Hoeven Energie

Op 6 april was er een voorjaarsborrel voor de vrijwilligers van De Hoeven Energie. Het was een drukbezochte avond met meer dan 20 mensen die mee helpen met ons initiatief.  Inmiddels worden we ook door mensen uit de andere wijken dan de Hoeven geholpen. Iedereen had wat lekkers meegenomen, en dat hielp mee met de goede sfeer.

Maar er werd ook hard gewerkt: het Kernteam blikte terug op de afgelopen maanden. Mooie bijeenkomsten, en veel contacten met de gemeente. Daarnaast blikten we, onder andere aan de hand van de begroting, vooruit. Daarna kwam het interactieve deel; alle vrijwilligers hielpen mee ideeën te genereren voor activiteiten voor bewoners door De Hoeven Energie. Aan het eind van de avond hadden we een lijst met meer dan een dozijn heel verschillende ideeën.

Op de avond zelf is ook  een vervolgactiviteit voor de vrijwilligers verzonnen en hier een team samengesteld. Het idee was zo goed dat we al een toezegging voor subsidie hebben gekregen.

De energie ging natuurlijk nog door na het officiële deel, en pas veel later verlieten de laatsten opgewekt het pand.

Terug naar de nieuwsbrief

Cv-optimalisatie in Montfoort

Een beginnende groep vrijwilligers uit Montfoort en omgeving heeft het voornemen om dit najaar naast het uitvoeren van warmtescans ook aan de gang te gaan met cv-optimalisatie voor hun buren. Ze hebben de provincie gevraagd of er verderop in de regio al ervaring mee was opgedaan. NMU-coördinator Wijnand Jonkers wist van onze intentie om als De Hoeven Energie ook andere groepen elders in Houten en in de regio op weg te willen helpen.

Zo kwam het dat Fedde Bloemhof van het Amersfoortse Soesterkwartier en Karel Frijters van De Hoeven Energie waren uitgenodigd om in Montfoort te komen vertellen hoe zij de cv-optimalisatie voor hun buurten vorm hadden gegeven, en om tips, presentaties, handouts en dergelijke te delen. Cv-installateur John Visser, gespecialiseerd op juist dit onderwerp, verzorgde de laatste presentatie en beantwoordde de steeds technischer wordende vragen naarmate ze dieper de materie indoken.

De groep besloot op het eind van de avond dat zij echt werk van cv-optimalisatie wilden gaan maken. De presentaties van die avond hadden voor hen een drempel weggenomen, ze hadden een goed idee gekregen hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Verdergaande kennisuitwisseling en samenwerking met deze groep binnen de regio ligt voor de hand. Wordt vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief

Vooraankondiging Info-avond “Grip op Vocht”

Volgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem.

Om de vochthuishouding in onze huizen te verbeteren, zullen we toch eerst moeten weten wat vocht is en hoe het ontstaat. Pas dan kunnen we oplossingen verzinnen die verder gaan dan een verfje of een HG-middeltje. Daar heeft het Technologieteam de afgelopen tijd op zitten studeren. Wat zij hebben ontdekt komen ze vertellen op de eerstvolgende info-avond. Daar zullen ze je vertrouwd maken met de termen “Absolute Vochtigheid” en “Relatieve Vochtigheid”, en waarom deze begrippen centraal staan in het Grip op Vocht-krijgen.

Zet alvast de datum maar in de agenda: donderdag 4 oktober in het Gemeentehuis. Dit keer dus eens niet op een maandag! En mocht je vragen hebben over Vocht & Ventilatie die je nu al aan het team wil stellen, graag! Daarmee help je het team om hun verhaal te laten aansluiten op jouw verhaal! Je kunt ze mailen naar het algemene mailadres van De Hoeven Energie (dehoevenenergie@gmail.com).

Terug naar de nieuwsbrief