Alle berichten van Toke van Telgen

Voorjaarsborrel De Hoeven Energie

Op 6 april was er een voorjaarsborrel voor de vrijwilligers van De Hoeven Energie. Het was een drukbezochte avond met meer dan 20 mensen die mee helpen met ons initiatief.  Inmiddels worden we ook door mensen uit de andere wijken dan de Hoeven geholpen. Iedereen had wat lekkers meegenomen, en dat hielp mee met de goede sfeer.

Maar er werd ook hard gewerkt: het Kernteam blikte terug op de afgelopen maanden. Mooie bijeenkomsten, en veel contacten met de gemeente. Daarnaast blikten we, onder andere aan de hand van de begroting, vooruit. Daarna kwam het interactieve deel; alle vrijwilligers hielpen mee ideeën te genereren voor activiteiten voor bewoners door De Hoeven Energie. Aan het eind van de avond hadden we een lijst met meer dan een dozijn heel verschillende ideeën.

Op de avond zelf is ook  een vervolgactiviteit voor de vrijwilligers verzonnen en hier een team samengesteld. Het idee was zo goed dat we al een toezegging voor subsidie hebben gekregen.

De energie ging natuurlijk nog door na het officiële deel, en pas veel later verlieten de laatsten opgewekt het pand.

Terug naar de nieuwsbrief

Cv-optimalisatie in Montfoort

Een beginnende groep vrijwilligers uit Montfoort en omgeving heeft het voornemen om dit najaar naast het uitvoeren van warmtescans ook aan de gang te gaan met cv-optimalisatie voor hun buren. Ze hebben de provincie gevraagd of er verderop in de regio al ervaring mee was opgedaan. NMU-coördinator Wijnand Jonkers wist van onze intentie om als De Hoeven Energie ook andere groepen elders in Houten en in de regio op weg te willen helpen.

Zo kwam het dat Fedde Bloemhof van het Amersfoortse Soesterkwartier en Karel Frijters van De Hoeven Energie waren uitgenodigd om in Montfoort te komen vertellen hoe zij de cv-optimalisatie voor hun buurten vorm hadden gegeven, en om tips, presentaties, handouts en dergelijke te delen. Cv-installateur John Visser, gespecialiseerd op juist dit onderwerp, verzorgde de laatste presentatie en beantwoordde de steeds technischer wordende vragen naarmate ze dieper de materie indoken.

De groep besloot op het eind van de avond dat zij echt werk van cv-optimalisatie wilden gaan maken. De presentaties van die avond hadden voor hen een drempel weggenomen, ze hadden een goed idee gekregen hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Verdergaande kennisuitwisseling en samenwerking met deze groep binnen de regio ligt voor de hand. Wordt vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief

Vooraankondiging Info-avond “Grip op Vocht”

Volgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem.

Om de vochthuishouding in onze huizen te verbeteren, zullen we toch eerst moeten weten wat vocht is en hoe het ontstaat. Pas dan kunnen we oplossingen verzinnen die verder gaan dan een verfje of een HG-middeltje. Daar heeft het Technologieteam de afgelopen tijd op zitten studeren. Wat zij hebben ontdekt komen ze vertellen op de eerstvolgende info-avond. Daar zullen ze je vertrouwd maken met de termen “Absolute Vochtigheid” en “Relatieve Vochtigheid”, en waarom deze begrippen centraal staan in het Grip op Vocht-krijgen.

Zet alvast de datum maar in de agenda: donderdag 4 oktober in het Gemeentehuis. Dit keer dus eens niet op een maandag! En mocht je vragen hebben over Vocht & Ventilatie die je nu al aan het team wil stellen, graag! Daarmee help je het team om hun verhaal te laten aansluiten op jouw verhaal! Je kunt ze mailen naar het algemene mailadres van De Hoeven Energie (dehoevenenergie@gmail.com).

Terug naar de nieuwsbrief

Project ‘Sterke Buurten’

In september 2017 werden we benaderd door de gemeente Houten om deel te nemen aan een project “Sterke Buurten”. Primair doel: ervaringsuitwisseling van een initiatief als De Hoeven Energie met andere bewonersinitiatieven. Dit project heeft, na verschillende gesprekken, geleid tot het projectplan ‘Sterke Buurten’, met een concreet actieplan.

Op 28 mei jl. werd gestart met een workshop ‘Wij(k) maken’, een bijeenkomst met professionals (van de gemeente, Sociaal Team, Viveste, de Krachtfabriek en  Van Houten&co) die contact maken met de inwoners van Houten. Maar vanzelfsprekend ook de diverse inwonerinitiatieven waren aanwezig. Samen onderzochten we wat werkt: wat zeggen de cijfers? Wat zeggen de mensen die zich actief inzetten in de buurt?  Wat is nodig? Wat kunnen en moeten we samen doen om sterke wijken te maken waar mensen zich thuis voelen, naar elkaar omkijken en prettig wonen? En waar is het mooi groen en veilig? Wij waren er om naast duurzaamheid (besparen, isoleren en zelf opwekken)  ook het belangrijke sociale aspect (nabuurschap) onder de aandacht te brengen.’Elkaar kunnen vinden’ bleek een van de belangrijke behoeftes te zijn die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam.

Daarnaast doet de Krachtfabriek nu een onderzoek naar de vraag in welke vorm een ‘digitaal Houtens platform’ kan bijdragen aan het verbinden en versterken van inwonersinitiatieven. Om ideeën en wensen te verzamelen was er dinsdag 26 juni een vervolgbijeenkomst. Ook daar waren we vertegenwoordigd, want ook hier kunnen we onze boodschap van duurzaamheid/energietransitie en sociale cohesie voor het voetlicht brengen.

Terug naar de nieuwsbrief

Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

180325 - Energielandschap HoutenDe ambitie van provincie Utrecht is in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat het nodige betekenen voor de inrichting van onze bebouwde kom. Maar ook het buitengebied zal nodig zijn voor deze enorme opgave. Hoe worden de nodige windmolens bijvoorbeeld ingepast in het landschap? En zijn er nog andere oplossingen denkbaar?

Lees verder Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?