Categorie archief: Nieuws

Programma en sprekers bewonersdebat 19 november

Op 19 november a.s. organiseert De Hoeven Energie haar eerste bewonersdebat met als thema: ‘Wordt mijn woning energieneutraal of niet?’

dehoeven foto bewonersdebatHet debat staat open voor alle inwoners van de gemeente Houten. Wil je meepraten en/of luisteren, je eigen mening geven of je een mening vormen en ideeën opdoen? Kom dan 19 november naar het Wellant College. De inloop start om 19.45 uur, het programma om 20 uur.
Onder leiding van journalist, beeldverteller en duurzaamdoener Sybren Visser zal er in de vorm van een lagerhuisdebat  over diverse prikkelende stellingen gedebatteerd worden door alle aanwezigen die hieraan deel willen nemen.
De debatrondes zullen voorafgegaan worden door twee deskundige en onafhankelijke sprekers die in zullen gaan op wat je als bewoner de komende periode kunt verwachten. Welke opties zijn er? Wat kan beter op wijkniveau worden opgepakt, en wat individueel? Wanneer start je?

1e spreker:
Michiel van der Vight, betrokken bij WarmteTransitieMakers
Titel lezing: Wie, hoe, waar, wat, wanneer aardgasvrij? Overwegingen en tips om slim toe te werken naar een aardgasvrije woning.

 De WarmteTransitieMakers is een initiatief dat zich richt op om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Het initiatief helpt onder andere buurtinitiatieven en corporaties door aardgasvrije projecten te versnellen. Door lokaal goed te kijken wat er speelt, en dit aan te vullen met warmteoplossingen die landelijk worden ingezet, kan de warmtetransitie succesvol zijn. De WarmteTransitieMakers hebben geen voorkeur voor een oplossing, maar helpen gemeenten, netbeheerders, corporaties en ontwikkelaars om samen met inwoners en ondernemers de beste oplossing te vinden.
Zie ook de website https://warmtetransitiemakers.nl

2e spreker:
Pieter Brink, oprichter van Samen Energie Neutraal
Titel lezing: Woningen in Nederland met groen gas versneld energieneutraal zonder verhoging van de woonlasten!

De stichting Samen Energie Neutraal (SEN) begeleidt bewonersinitiatieven bij hun streven naar energieneutraliteit van de woonomgeving. Nederland wil en moet in snel tempo de energiehuishouding verduurzamen. Oplossingen zijn er, maar blijken buitengewoon ingrijpend en kostbaar. Veel woningeigenaren schrikken er dan ook voor terug. SEN heeft onderzoekt laten verrichtten en komt met opzienbarende conclusies en aansluitend een visie hoe de woningen in Nederland versneld energieneutraal gemaakt kunnen worden zonder verhoging van de woonlasten! Een unieke aanpak, een mix van particulier en collectief, met een beperkt aantal betaalbare maatregelen in de woningen.
Zie ook de website www.samenenergieneutraal.nl

Het definitieve programma:

19:45    Inloop
20:00    Welkom & introductie van de avond
1e spreker: Michiel van der Vight
– Enkele debatrondes
21:00    Pauze
2e spreker: Pieter Brink
– Enkele debatrondes
22.00    Afronding en gelegenheid tot napraten

Aanmelden van tevoren mag, maar hoeft niet. Aanmelden kan via de contactpagina op deze website ovv ‘bewonersdebat’.

Klik hier voor de flyer.

Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Het energieverbruik in onze woningen moet omlaag. Daarvoor gaan we bewust om met energie, isoleren we onze woningen, schaffen we energiezuinige apparaten aan en nemen zonnepanelen als het kan. Maar tot hoever zijn we bereid te gaan? Denk jij al na of je woning energieneutraal kan worden? Daarover is op 19 november een debat.

Lees verder Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Grip op vocht thema-avondVolgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem. 4 oktober organiseerden wij daarom een thema-avond ‘Grip op Vocht’.

Lees verder Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

180325 - Energielandschap HoutenDe ambitie van provincie Utrecht is in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat het nodige betekenen voor de inrichting van onze bebouwde kom. Maar ook het buitengebied zal nodig zijn voor deze enorme opgave. Hoe worden de nodige windmolens bijvoorbeeld ingepast in het landschap? En zijn er nog andere oplossingen denkbaar?

Lees verder Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

Thema avond “De kunst van het slim isoleren van een De Hoeven-woning”

Maandag 12 februari 2018, 19.45 uur – 22.00
Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten

Programma:
1. Grip op je gasverbruik (Reken je Rijk). Basiskennis en handvatten om kosteneffectief te isoleren – Frans Versteeg

Om de weg te kunnen vinden in het grote aanbod van bouw- en isolatiematerialen en om offertes te kunnen vergelijken is kennis van een aantal basisbegrippen uit de warmteleer onontbeerlijk. Met dezelfde kennis kan je ook voor jezelf bepalen waar jij instapt in je persoonlijke “energietransitie”.

2. De Hoeven-woning doorgerekend. Enkele huizen zijn doorgerekend op verschillende isolatiescenario’s – Peter van den Bosch

Een tweetal veel voorkomende typen huizen uit onze wijk is daartoe bouwkundig geanalyseerd, ingevoerd in een rekenprogramma en met verschillende isolatiescenario’s doorgerekend.

IMG-20180126-WA0000B
3. Napraten met de vrijwilligers. Je kan je ook inschrijven voor CV-optimalisatie, een Warmtescan en Elektriciteitsmeters – het Technologieteam

Aanleiding en toelichting
De huizen in De Hoeven zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd en kennen daarmee allemaal dezelfde beperkingen. Denk aan de warmtehuishouding, ventilatiemogelijkheden, vochtproblematiek, groot onderhoudcyclus enzovoorts. Daarnaast speelt de problematiek van het Groningse gas en de klimaatopwarming. En we zijn allemaal – of we dat willen of niet – gehouden om de “energietransitie” in te gaan.

Thema van de avond
Voor onze huizen betekent dit dat we in de komende tien jaar allemaal van onze “label-C”-woning een “label-A” moeten zien te maken. Isoleren dus. Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Kennis over isoleren in zijn algemeenheid, maar vooral ook het kunnen inschatten van de effecten van isolatieacties op onze De Hoeven-huizen, dat is het thema van deze avond.

De inhoudelijke kant van de avond ligt bij het Technologieteam, een werkgroep van het wijkinitiatief De Hoeven Energie. Dit team zoekt voor onze huizen uit waar de knelpunten zijn en waar mogelijkheden liggen.

Wat is het resultaat van de avond?
Als bezoeker krijg je antwoord op de vraag hoe bouwkundige ingrepen zich gedragen in termen van terugverdientijd én comfort. Je gaat de deur uit met een methodiek om voor jouw woning en situatie te bepalen wat de meest zinnige volgorde van investeren in energiebesparende maatregelen is, en waarom dat zo is. Aan welke knoppen kun je draaien, en wat levert dat jou op?