Warmtepomp

Tijdens de 3e informatiebijeenkomst op 21 maart werd door een spreker verteld over de hybride warmtepomp, zie hier voor algemene informatie over (hybride) warmtepompen.

Lees hier de presentatie over warmtepompen van 21 maart terug.

Momenteel hebben we twee warmtepompen op het oog. De Warmtewinner van Eneco en de Ecolution Solo van Inventum. Beide apparaten functioneren in principe zoals beschreven in de algemene informatie. De techniek van de Warmtewinner is gebaseerd op de sinds 2012 geproduceerde Ecolution Solo. De warmtewinner is uiteraard doorontwikkeld. Eneco heeft ook een koppeling met haar slimme thermostaat Toon gemaakt. Gebruikers kunnen dan hun energieverbruik monitoren.
We beschikken nu over de volgende globale informatie.

Warmtewinner Eneco
De Warmtewinner zal met aftrek van subsidie een prijs hebben van rond de € 1.000. Terugverdientijd wordt door Eneco gesteld op 4 jaar. Meer informatie via www.eneco.nl/warmtewinner.

We zijn in gesprek met Eneco over mogelijk collectief voordeel. Aan de prijs willen ze niets doen, echter ze willen wel naar andere voordelen kijken. Voor hen is het interessant om in één wijk veel warmtewinners te plaatsen, als een soort proefwijk. Ze willen dan vooraf onze wijk komen schouwen.
De eerste warmtewinners zullen vanaf ongeveer oktober geplaatst gaan worden.

Heb je interesse in deze optie? Meld je dan aan via onze website, dan zullen we de collectieve interesse in de wijk kenbaar maken aan Eneco en verdere actie ondernemen.

Ecolution Solo van Inventum
De Ecosolution kost met aftrek van subsidie rond de € 2.500. Zie voor meer informatie hier.

Via een installateur van Inventum proberen we projectvoordeel te regelen. Meld u vrijblijvend via onze website aan, dan informeren we u zodra daarover meer bekend is.

Voor het collectieve voordeel gaan we – zoals gezegd – in gesprek met leveranciers en installateurs. Voorwaarde is dat ze beschikken over deskundig opgeleid personeel, actuele kennis van zaken hebben en bereid zijn tot individuele advisering per woning. Voor het collectief voordeel stellen we voor om vooronderzoek (de schouw) te verrichten in een aantal voorbeeld woningen. Daardoor bereiken we dat de verschillen (bijvoorbeeld met of zonder bestaande ventilatiesystemen, onvoldoende/slechte isolatie, of minder geschikte afgiftesystemen [radiatoren])in verschillende type woningen aan bod zullen komen. Uiteraard weegt zwaar mee in hoeverre energie wordt bespaard, de CO2 uitstoot wordt verminderd en wat de reëel verwachte rendabiliteit van de investering zal zijn.

n.b. “Inventum ontwikkelt met Eneco een revolutionaire warmtepomp.”
http://www.energievakbeurs.nl/nieuws/item/items/inventum-ontwikkelt-met-eneco-een-recolutionaire-warmtepomp/