Cv-optimalisatie in Montfoort

Een beginnende groep vrijwilligers uit Montfoort en omgeving heeft het voornemen om dit najaar naast het uitvoeren van warmtescans ook aan de gang te gaan met cv-optimalisatie voor hun buren. Ze hebben de provincie gevraagd of er verderop in de regio al ervaring mee was opgedaan. NMU-coördinator Wijnand Jonkers wist van onze intentie om als De Hoeven Energie ook andere groepen elders in Houten en in de regio op weg te willen helpen.

Zo kwam het dat Fedde Bloemhof van het Amersfoortse Soesterkwartier en Karel Frijters van De Hoeven Energie waren uitgenodigd om in Montfoort te komen vertellen hoe zij de cv-optimalisatie voor hun buurten vorm hadden gegeven, en om tips, presentaties, handouts en dergelijke te delen. Cv-installateur John Visser, gespecialiseerd op juist dit onderwerp, verzorgde de laatste presentatie en beantwoordde de steeds technischer wordende vragen naarmate ze dieper de materie indoken.

De groep besloot op het eind van de avond dat zij echt werk van cv-optimalisatie wilden gaan maken. De presentaties van die avond hadden voor hen een drempel weggenomen, ze hadden een goed idee gekregen hoe ze het zouden kunnen aanpakken. Verdergaande kennisuitwisseling en samenwerking met deze groep binnen de regio ligt voor de hand. Wordt vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *