Energie opwekken onder de aandacht in De Hoeven

Op 21 maart jl. kwam er weer een gestage stoet wijkbewoners op gang richting het Wellantcollege. Hier organiseerde De Hoeven Energie alweer de derde informatieavond. Dit keer ging het over energie opwekken.

Na een warm welkom namens Team De Hoeven Energie, een kleine update over de lopende wijkprojecten en het voorstellen van de enthousiaste vrijwilligers nam de Houtense wethouder  van Duurzaamheid & Milieu, Michiel van Liere kort het woord. Zijn warme, complimenteuze en enthousiaste woorden waren een bevestiging voor het idee dat De Hoeven Energie een goede weg is ingeslagen en voorziet in een groeiende behoefte aan kennis over bewustwording en energiebesparing. Met zijn uitspraak “De kracht zit in de mensen zelf” illustreerde hij de kracht van het initiatief van de wijk zelf zonder regie vanuit  de gemeente.

Deze avond ging DHE een stap verder en werd het onderwerp energie opwekken aangeroerd. Het was duidelijk dat ook hier in de wijk interesse voor is, gezien grote opkomst van ruim zeventig geïnteresseerden.

Floris Bruning gaf een uitgebreid en nuttig overzicht over zonnepanelen: de goede plaats voor zonnepanelen,  de productiehoeveelheden, de soorten panelen en omvormers, de kwaliteitsverschillen, de installatie, verzekeringen en de opbrengsten, het kwam allemaal aan de orde. Lees hier zijn heldere presentatie nog eens na.

Een buurtbewoner van de Hoenderhoeve vertelde daarna over de do’s en dont’s met betrekking tot het aanschaffen en installeren van zonnepanelen uit de eerste hand.

Na een korte pauze vertelde Peter van den Bosch van Inventum over de voordelen van warmtepompen. Hij ging vooral in op de hybride warmtepompen (die werken met de reeds aanwezige binnenlucht), aangezien dit het eenvoudigste toepasbaar en aansluitbaar is in de huizen in deze wijk. Lees hier meer informatie over op onze website.

DHE kernteam lid Jan Hoogenraad heeft vervolgens kort de financiële mogelijkheden met betrekking tot subsidies, leningen en andere voordelen toegelicht. Deze zijn hier terug te lezen op de website.

Ook werd nog vermeld dat er nog steeds in te tekenen is voor de drie wijkinitiatieven die door de vrijwilligers worden uitgevoerd:
De warmte scan 
Het lenen van electriciteitsmeters
De cv-optimalisatie

Op de website is hier meer over te vinden naast de diverse collectieve voordelen op energieadvies, inregelen van de cv-installatie, vloer- en dakisolatie, en spouwmuurisolatie.

Met een korte pitch van twee collectieve partijen die het hele traject van zonnepanelen begeleiden en aanbieden en die daarmee tussen de gebruiker/bewoner en de installateur instaan, te weten GroenZonnig Houten en Zonnig030 werd het sprekersgedeelte van de avond afgesloten.

Ook waren er diverse tafels op de minimarkt aanwezig waar belangstellenden meer informatie konden halen. Naast de vrijwilligersteams van DHE voor cv-optimalisatie, de warmtescan en de energiemeters, die allen wederom vol enthousiasme en toewijding hun kennis deelden, kon ook bij Inventum, GroenZonnigHouten Zonnig030 en NMU meer toelichting gevraagd worden.

De Hoeven Energie laat binnenkort weer van zich horen. Zo zijn we al bezig met een nieuw initiatief, namelijk de oriëntatie op goede glasleverancier(s). Bewoners die hier interesse voor hebben, kunnen dat onder andere hier kenbaar maken. Bij voldoende interesse is er wellicht weer een mogelijkheid tot het realiseren van collectief voordeel.