Financieringsmogelijkheden

Subsidie voor opwekken van energie:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
Klik hier voor de informatie naar aanleiding van presentatie De Hoeven Energie 10 oktober 2016.
Meer informatie is ook te vinden via deze link van de RVO.

Investeringssubsidie Duurzame Energie

 • Geldt niet voor zonnepanelen.
 • Wel voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels (apparaten met subsidiebedragen staan op apparatenlijsten).
 • Zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
 • Aanvraag procedure: Aanschaffen en installeren, aanvraag indienen (digitaal, met DigiD), binnen 8 weken beslissing op aanvraag.
 • Mogelijk tot: eind 2020.

Leningen voor investeringen:

De energiebespaarlening vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds

 • Voor woningeigenaren, en Vereniging van Eigenaren
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst. Maatregelen voor energie-opwekking die daar op staan, zijn:
  • Biomassaketel
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Zonnepanelen (75% van het bedrag. De andere 25% moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen)
 • De nieuwe rentetarieven zijn:
  • 7 jaarslening 2,2%
  • 10 jaarslening 2,5%
  • 15 jaarslening 2,9%

Zie verder https://ikinvesteerslim.nl/

Ook hebben sommige banken gunstige mogelijkheden voor leningen voor duurzame investeringen en rentekortingen op de hypotheek. Zie hier voor een doorverwijzing naar een overzicht.

Teruggave BTW (scheelt 21%):

 • Dit kan na aanschaf en betaling zonnepanelen.
 • Meld je aan als startende ondernemer en vraag de BTW terug. Dit vraagt enkele administratieve handelingen zoals formulieren invullen, maar is niet ingewikkeld. Zie bijvoorbeeld op de website van milieucentraal voor een stapsgewijze instructie.
 • Doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt aangeschaft.
 • Mogelijk tot: dat is onzeker.