Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

180325 - Energielandschap HoutenDe ambitie van provincie Utrecht is in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat het nodige betekenen voor de inrichting van onze bebouwde kom. Maar ook het buitengebied zal nodig zijn voor deze enorme opgave. Hoe worden de nodige windmolens bijvoorbeeld ingepast in het landschap? En zijn er nog andere oplossingen denkbaar?

Er moet nog veel gebeuren. Kijk maar eens naar de cijfers: het energieverbruik in de provincie Utrecht is 100 PJ. Hiervan wordt minder dan 3% duurzaam opgewekt. De eerste stap is fors besparen en daarmee 70% minder energie verbruiken. Dan blijft er nog 30 PJ met duurzame energie op te wekken. Het meest voor de hand liggend is dat we dat met zonnepanelen en windmolens deze energie opwekken. Echter, voor de provincie Utrecht is berekend dat als we alle daken vol leggen er bijna 9 PJ kan worden opgewekt.  Dus blijft er nog 21 PJ op te wekken energie over. Volgens het NMU staat dat gelijk aan 840 windmolens of 6300 ha. zonneweiden voor de provincie Utrecht.

Over het dilemma van de energietransitie versus leefbaarheid en natuur discussieerden we met ongeveer 20 personen op 13 maart 2018 in Driebergen. Dit was op initiatief van de Natuur en Milieu federatie Utrecht (NMU). De Hoeven Energie was met drie personen sterk aanwezig. We spraken over de kansen die we zagen in het buitengebied voor de energietransitie zoals de ruimte voor zonneweiden, maar ook over de zorgen voor het landschap door diezelfde zonneweiden en windmolens. Wind op zee lijkt een aantrekkelijke optie maar uit cijfers die werden genoemd bleek dat zelfs als de Noordzee vrijwel volgebouwd wordt, dit nog steeds niet toereikend is.

De andere vormen van duurzame energie zoals geothermie, de inzet van biomassa of waterkracht, zullen voor de provincie maar beperkt kunnen bijdragen. We hebben daarom vooral gesproken over windmolen- en zonneparken. De aanwezigen waren het lang niet altijd met elkaar eens maar we probeerden, door in gesprek te zijn en elkaars standpunten te respecteren, nieuwe denkrichtingen te vinden. Energieprojecten met voordelen voor omwonenden sprongen er bijvoorbeeld positief uit. Waar we het over eens waren was dat er nog veel te weinig daadwerkelijk in gang wordt gezet en dat er snel keuzes gemaakt moeten worden.

Verslag door Ida Smit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *