Energietafel Houten: zet NU stappen voor een duurzaam Houten

Persbericht - Zet NU stappen voor een duurzaam HoutenDe Energietafel Houten roept raadsleden op om nu stappen te zetten voor een duurzaam Houten. Deze oproep is bij aanvang van hun nieuwe ambtstermijn bij alle raadsleden van de gemeente Houten bezorgd.

Houten heeft zich ten doel gesteld om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Houten heeft al goede stappen gezet, maar de noodzaak om nu extra stappen te zetten is groter dan ooit: In Parijs is wereldwijd afgesproken dat de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer dan 1,5 tot 2 graden mag gaan stijgen. Voor Nederland betekent dit dat minimaal 90% minder aan fossiele energie gebruikt mag worden vóór 2050. In regionaal verband hebben de U10-gemeenten ook eerste afspraken gemaakt over energiebesparing en de toepassing van duurzame energie.

Houten moet NU doorzetten
Aardgasvrij, geen fossiele energie gebruiken, dat zijn de opgaven waar NU aan gewerkt moet worden. We kunnen het niet alleen aan Haagse politiek en regels overlaten. De gemeente zal alles uit de kast moeten halen èn samen met alle partijen in onze gemeente actief aan de slag moeten. De opgave is groot; TNO heeft voor de Kromme Rijnstreek al berekend hoe veel hier in totaal in technische en financiële zin voor moet gebeuren.

Het is tijd voor Houten om zelf de regie te nemen, de eigen planning in gang te zetten, zoals: welke wijk kan als eerste worden aangepakt, hoe kan aangesloten worden op natuurlijke momenten (bijvoorbeeld vervanging van CV-ketels, vervanging van rioleringen of gasleidingen). Ook zal het Houtense ruimtelijk beleid ingericht moeten worden op ruimtebeslag voor zonneparken, windmolens, bodemenergie, geothermie.

De eerste stappen zijn gezet voor de opgave om in 2040 energieneutraal te zijn: een windpark, de Klimaatexpeditie, het energieloket (jouwhuisslimmer.nl), project Kruisboog van Opgewekt Houten, 1.000 daken met zonnepanelen via Groen Zonnig Houten, de Ecowijk Haag en Hof, verduurzamen bedrijven met DO!Challenge, grote zonnedaken bij agrariërs, de energiebespaaracties van De Hoeven Energie, de ondersteuning van 34 duurzame initiatieven door het Duurzaamheidsfonds Houten, etc. Een mooie basis om
verder uit te bouwen!

De Energietafel roept de nieuwe raadsleden daarom op om NU stappen te zetten voor een duurzaam Houten. Het gaat om NU te starten, draagvlak te creëren, burgers te betrekken, een slagvaardige uitvoering te realiseren, ruimtelijk beleid te formuleren en het makkelijk en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bedrijven.

De volledige oproep lees je hier: Zet NU stappen voor een Duurzaam Houten.

In de Energietafel Houten zijn verenigd: De Hoeven Energie, Do!Challenge, Duurzaamheidsfonds Houten, Ecowijk Mandora, Groen Zonnig Houten, HuurdersAdviesRaad Houten, Opgewekt Houten en Uwind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *