Enquête

In 2015 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de Hoeven-Noord. Veel bewoners hebben deze ingevuld en aan de hand daarvan hebben we geïnventariseerd over welke onderwerpen de bewoners het vaakst geïnformeerd wensten te worden. Nu is er voldoende draagvlak om ons wijkinitiatief en de inventarisatie uit te breiden naar de gehele wijk. In januari en februari 2017 zijn vrijwilligers langs de deuren gegaan in De Hoeven-Zuid om aandacht te vragen voor ons initiatief en de enquête. Iedereen uit De Hoeven die de enquête nog niet heeft ingevuld kan dat doen via onderstaande link.

Ook kun je hieronder de uitkomsten van de enquête uit 2015 lezen.

Oudere informatie: