Gegevensbeveiliging en de AVG

Met het intreden van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent gegevensverwerking en privacy (AVG in Nederland en GDPR in Europa), zijn veel organisaties aan de slag gegaan om hun administratie hierop aan te passen. Zo ook De Hoeven Energie.

In het kernteam is besloten om de hele administratie door te lopen en aan te passen aan de nieuwe standaard. In grote lijnen betekent dit twee dingen:

  1. Iedereen van wie De Hoeven Energie persoonsgegevens heeft opgeslagen, moet hierover zijn geïnformeerd en heeft het recht om deze gegevens aan te passen of te (laten) verwijderen;
  2. De Hoeven Energie maakt duidelijk wie er toegang heeft tot deze gegevens, en heeft een helder en toegankelijk reglement waarin staat hoe er met gegevensverzoeken van derden wordt omgegaan.

Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn is hiervoor wel wat tijd nodig. Het plan is om na de zomer een nieuw privacy-reglement en gebruikersreglement te hebben opgesteld. Ook zullen in het najaar alle personen van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen hierover worden geïnformeerd. Wordt dus vervolgd.

Terug naar de nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *