Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Het energieverbruik in onze woningen moet omlaag. Daarvoor gaan we bewust om met energie, isoleren we onze woningen, schaffen we energiezuinige apparaten aan en nemen zonnepanelen als het kan. Maar tot hoever zijn we bereid te gaan? Denk jij al na of je woning energieneutraal kan worden? Daarover is op 19 november een debat.

Lees verder Bewonersdebat: “Wordt mijn woning energieneutraal, of niet?”

Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Grip op vocht thema-avondVolgens al onze buren hebben hun buren wel ergens schimmelvorming in het huis, en volgens ons hebben al onze buren er ook zelf last van. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen in De Hoeven zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden van dat probleem. 4 oktober organiseerden wij daarom een thema-avond ‘Grip op Vocht’.

Lees verder Thema-avond “Grip op Vocht”: presentatie

Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

180325 - Energielandschap HoutenDe ambitie van provincie Utrecht is in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat het nodige betekenen voor de inrichting van onze bebouwde kom. Maar ook het buitengebied zal nodig zijn voor deze enorme opgave. Hoe worden de nodige windmolens bijvoorbeeld ingepast in het landschap? En zijn er nog andere oplossingen denkbaar?

Lees verder Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

Thema avond “De kunst van het slim isoleren van een De Hoeven-woning”

Maandag 12 februari 2018, 19.45 uur – 22.00
Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten

Programma:
1. Grip op je gasverbruik (Reken je Rijk). Basiskennis en handvatten om kosteneffectief te isoleren – Frans Versteeg

Om de weg te kunnen vinden in het grote aanbod van bouw- en isolatiematerialen en om offertes te kunnen vergelijken is kennis van een aantal basisbegrippen uit de warmteleer onontbeerlijk. Met dezelfde kennis kan je ook voor jezelf bepalen waar jij instapt in je persoonlijke “energietransitie”.

2. De Hoeven-woning doorgerekend. Enkele huizen zijn doorgerekend op verschillende isolatiescenario’s – Peter van den Bosch

Een tweetal veel voorkomende typen huizen uit onze wijk is daartoe bouwkundig geanalyseerd, ingevoerd in een rekenprogramma en met verschillende isolatiescenario’s doorgerekend.

IMG-20180126-WA0000B
3. Napraten met de vrijwilligers. Je kan je ook inschrijven voor CV-optimalisatie, een Warmtescan en Elektriciteitsmeters – het Technologieteam

Aanleiding en toelichting
De huizen in De Hoeven zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd en kennen daarmee allemaal dezelfde beperkingen. Denk aan de warmtehuishouding, ventilatiemogelijkheden, vochtproblematiek, groot onderhoudcyclus enzovoorts. Daarnaast speelt de problematiek van het Groningse gas en de klimaatopwarming. En we zijn allemaal – of we dat willen of niet – gehouden om de “energietransitie” in te gaan.

Thema van de avond
Voor onze huizen betekent dit dat we in de komende tien jaar allemaal van onze “label-C”-woning een “label-A” moeten zien te maken. Isoleren dus. Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Kennis over isoleren in zijn algemeenheid, maar vooral ook het kunnen inschatten van de effecten van isolatieacties op onze De Hoeven-huizen, dat is het thema van deze avond.

De inhoudelijke kant van de avond ligt bij het Technologieteam, een werkgroep van het wijkinitiatief De Hoeven Energie. Dit team zoekt voor onze huizen uit waar de knelpunten zijn en waar mogelijkheden liggen.

Wat is het resultaat van de avond?
Als bezoeker krijg je antwoord op de vraag hoe bouwkundige ingrepen zich gedragen in termen van terugverdientijd én comfort. Je gaat de deur uit met een methodiek om voor jouw woning en situatie te bepalen wat de meest zinnige volgorde van investeren in energiebesparende maatregelen is, en waarom dat zo is. Aan welke knoppen kun je draaien, en wat levert dat jou op?

Thema-avond: Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis?

infoplan180201
Tijd: 1 februari 2018, 19.30 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15u)
Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Houten, Onderdoor 25

Wil je je energierekening verlagen? Wil je meer comfort in huis of zelfs helemaal richting een energieneutraal huis zonder gas? Bij het verduurzamen van je huis komt er best veel op je af. Je hebt vele keuzes te maken. Hoe pak je dit aan? Een energieplan helpt je daarbij.

Informatieavond
Op donderdagavond 1 februari organiseert de Klimaatexpeditie Houten i.s.m. de Energietafel Houten een avond over “Hoe maak ik mijn eigen Energieplan?” Twee bewoners zullen over hun eigen ervaringen en aanpak vertellen. Kees Stap van het Energiepaleis neemt je vervolgens mee op je eigen pad naar een duurzamere woning. Wat is je doel? Wat komt er bij ieder doel kijken, waar hangt het mee samen en welke maatregelen vereist dit? Alle ingrediënten voor je eigen energieplan passeren de revue.

Energieadvies
Inwoners die meteen al een stap verder willen gaan, kunnen zich deze avond aanmelden voor een energieadvies. Er kunnen 40 verschillende typen huizen deelnemen. De criteria worden op de avond bekend gemaakt. De energieadviezen komen later in een openbaar toegankelijke database. Zo hebben ook andere Houtenaren met eenzelfde type huis wat aan deze energieadviezen! Dit project wordt georganiseerd door Houtense energievrijwilligers en gefinancierd door het Duurzaamheidsfonds Houten.

Meer informatie
De Klimaatexpeditie Houten en de Energietafel Houten organiseren de avond “Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis?”.  Meer informatie is te vinden op www.proeftuinhouten.nl/klimaatexpeditie of op de facebookpagina KlimaatexpeditieHouten. Daar kunt u zich ook aanmelden (niet verplicht, wel handig).