Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

180325 - Energielandschap HoutenDe ambitie van provincie Utrecht is in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit gaat het nodige betekenen voor de inrichting van onze bebouwde kom. Maar ook het buitengebied zal nodig zijn voor deze enorme opgave. Hoe worden de nodige windmolens bijvoorbeeld ingepast in het landschap? En zijn er nog andere oplossingen denkbaar?

Lees verder Wat houdt de energietransitie voor de Kromme Rijnstreek in?

Thema avond “De kunst van het slim isoleren van een De Hoeven-woning”

Maandag 12 februari 2018, 19.45 uur – 22.00
Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten

Programma:
1. Grip op je gasverbruik (Reken je Rijk). Basiskennis en handvatten om kosteneffectief te isoleren – Frans Versteeg

Om de weg te kunnen vinden in het grote aanbod van bouw- en isolatiematerialen en om offertes te kunnen vergelijken is kennis van een aantal basisbegrippen uit de warmteleer onontbeerlijk. Met dezelfde kennis kan je ook voor jezelf bepalen waar jij instapt in je persoonlijke “energietransitie”.

2. De Hoeven-woning doorgerekend. Enkele huizen zijn doorgerekend op verschillende isolatiescenario’s – Peter van den Bosch

Een tweetal veel voorkomende typen huizen uit onze wijk is daartoe bouwkundig geanalyseerd, ingevoerd in een rekenprogramma en met verschillende isolatiescenario’s doorgerekend.

IMG-20180126-WA0000B
3. Napraten met de vrijwilligers. Je kan je ook inschrijven voor CV-optimalisatie, een Warmtescan en Elektriciteitsmeters – het Technologieteam

Aanleiding en toelichting
De huizen in De Hoeven zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd en kennen daarmee allemaal dezelfde beperkingen. Denk aan de warmtehuishouding, ventilatiemogelijkheden, vochtproblematiek, groot onderhoudcyclus enzovoorts. Daarnaast speelt de problematiek van het Groningse gas en de klimaatopwarming. En we zijn allemaal – of we dat willen of niet – gehouden om de “energietransitie” in te gaan.

Thema van de avond
Voor onze huizen betekent dit dat we in de komende tien jaar allemaal van onze “label-C”-woning een “label-A” moeten zien te maken. Isoleren dus. Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Kennis over isoleren in zijn algemeenheid, maar vooral ook het kunnen inschatten van de effecten van isolatieacties op onze De Hoeven-huizen, dat is het thema van deze avond.

De inhoudelijke kant van de avond ligt bij het Technologieteam, een werkgroep van het wijkinitiatief De Hoeven Energie. Dit team zoekt voor onze huizen uit waar de knelpunten zijn en waar mogelijkheden liggen.

Wat is het resultaat van de avond?
Als bezoeker krijg je antwoord op de vraag hoe bouwkundige ingrepen zich gedragen in termen van terugverdientijd én comfort. Je gaat de deur uit met een methodiek om voor jouw woning en situatie te bepalen wat de meest zinnige volgorde van investeren in energiebesparende maatregelen is, en waarom dat zo is. Aan welke knoppen kun je draaien, en wat levert dat jou op?

Thema-avond: Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis?

infoplan180201
Tijd: 1 februari 2018, 19.30 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15u)
Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Houten, Onderdoor 25

Wil je je energierekening verlagen? Wil je meer comfort in huis of zelfs helemaal richting een energieneutraal huis zonder gas? Bij het verduurzamen van je huis komt er best veel op je af. Je hebt vele keuzes te maken. Hoe pak je dit aan? Een energieplan helpt je daarbij.

Informatieavond
Op donderdagavond 1 februari organiseert de Klimaatexpeditie Houten i.s.m. de Energietafel Houten een avond over “Hoe maak ik mijn eigen Energieplan?” Twee bewoners zullen over hun eigen ervaringen en aanpak vertellen. Kees Stap van het Energiepaleis neemt je vervolgens mee op je eigen pad naar een duurzamere woning. Wat is je doel? Wat komt er bij ieder doel kijken, waar hangt het mee samen en welke maatregelen vereist dit? Alle ingrediënten voor je eigen energieplan passeren de revue.

Energieadvies
Inwoners die meteen al een stap verder willen gaan, kunnen zich deze avond aanmelden voor een energieadvies. Er kunnen 40 verschillende typen huizen deelnemen. De criteria worden op de avond bekend gemaakt. De energieadviezen komen later in een openbaar toegankelijke database. Zo hebben ook andere Houtenaren met eenzelfde type huis wat aan deze energieadviezen! Dit project wordt georganiseerd door Houtense energievrijwilligers en gefinancierd door het Duurzaamheidsfonds Houten.

Meer informatie
De Klimaatexpeditie Houten en de Energietafel Houten organiseren de avond “Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis?”.  Meer informatie is te vinden op www.proeftuinhouten.nl/klimaatexpeditie of op de facebookpagina KlimaatexpeditieHouten. Daar kunt u zich ook aanmelden (niet verplicht, wel handig).

De Hoeven Energie op Inspiratiedag Energie voor Houten

Het Duurzaamheidsfonds Houten organiseerde op 9 december 2017 de Inspiratiedag Energie voor Houten. Er waren (interactieve) lezingen, workshops en een duurzame markt.  Ook werd de groene keus 2017 bekend gemaakt. Het centrale thema was samen naar een duurzame toekomst. Ruim 100 mensen waren aanwezig, waaronder vele vrijwilligers van De Hoeven Energie. We kunnen kijken terug op een mooie, zinvolle, inspirerende middag. Bekijk hieronder het filmpje dat Omroep Houten maakte van deze middag.

Inwoners lopen warm voor energiebesparing

Grote opkomst huurdersavond energiebesparing

Op 13 november jongstleden vond, voor zover bekend voor het eerst in Nederland, een bijeenkomst plaats die beoogt  huurders te betrekken bij de energietransitie. Als groep vertegenwoordigt de huurder zo’n 3,3 miljoen huishoudens die voor het bedrijfsleven en voor de beleidsmakers veelal  niet interessant zijn, omdat immers niet zijzelf over de implementatie, aanschaf en installatie van energieoplossingen gaan, maar de huiseigenaren/verhuurders.

In Houten denken ze daar anders over. Daar bestaat sinds kort de Energietafel, waar allerlei energie-initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven samenkomen en uitgroeien tot iets moois. Daar kwamen HAR en DHE met elkaar in gesprek, hetgeen leidde tot deze info-avond. De HAR staat voor HuurdersAdviesRaad Houten, actief voor Viveste, met ruim 5000 huurwoningen in de sociale sector de grootste speler in Houten. DHE staat voor De Hoeven Energie, een burgerinitiatief van buren voor buren, actief in de Houtense wijk De Hoeven, maar in Houten en daarbuiten vooral ook bekend van haar praktische infoavonden over energieonderwerpen. In de wijk De Hoeven heeft dit geleid tot een deelname aan een of meer energiemaatregel bij één op de vijf huishoudens.

De insteek van deze avond was echter voor de volle honderd procent gericht op de huurder. Om huurders ideeën en inzichten in handen te geven waar ze zelf mee aan de slag kunnen in eigen huis om energie te besparen, om praktische tools te verschaffen waar ze de huiseigenaar niet bij nodig hebben en last but not least: om te inventariseren waar huurders op vastlopen, zodat dat weer meegenomen kan worden in het gesprek met de woningcoöperaties.

Een aantal deskundigen had op een rij gezet waar energie-, milieu- en comfortwinst is te halen met inzet van middelen die vrijwel niets kosten. Het was een heel vol programma, want de lijst van mogelijkheden is groot, groter dan menige geïnteresseerde huurder vooraf had verwacht.

13 november 2

De aftrap werd gegeven door Marlous van Leeuwen en Katrin Larsen, met uitleg over hun organisaties HAR en DHE. Daarna werd de microfoon doorgegeven aan Wijnand Jonkers (foto links hier onder), van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Hij legde de zaal een groot aantal vragen voor die lang niet iedereen goed wist te beantwoorden. Bijvoorbeeld hoe duur het opladen van een mobiele telefoon is per jaar. Nog veel meer en andersoortige energieaspecten kwamen aan bod, aspecten ook die discussie opriepen: het werd een levendige avond.

DSC_0127DSC_0139Frans Versteeg (foto rechts), lid van het technologieteam van DHE, legde vervolgens uit dat de woning veel weg heeft van een Chinese wensballon. Onderin wordt er warmte ingebracht, de lucht zet uit, wordt daarmee lichter dan de koudere lucht daarbuiten, en de ballon stijgt op. Zo ook in huis: warme lucht stijgt op en perst zich op zolder door naden en kieren naar buiten. Beneden wordt de koude lucht aangetrokken, die er boven als warme lucht weer uitgaat. Tenzij je de kieren weet te dichten. Dan wordt het beneden een stuk behaaglijker. Versteeg legde daarna uit dat de kierenjacht heel goedkoop kan. Met een stokje wierook zie je waar de lucht uit jouw huis ontsnapt. Met kit, pur of tochtstrip dicht je de kier. Kosten: een paar euro. Opbrengst: een lagere energierekening en je bent die koude tocht kwijt in de kamers waar je verwarmt.

DSC_0133

Comfort en energiebesparing is ook te behalen met het slim “afstellen” van je radiatoren, in vaktermen: “waterzijdig inregelen”. John Visser, een verwarmingsinstallateur die als een van de weinigen in zijn branche gespecialiseerd is op juist deze technieken, legde zijn publiek uit dat cv-ketel en verwarmingsradiatoren vaak niet optimaal samenwerken en veelal niet optimaal op de wensen van de bewoners zijn afgesteld. Met soms simpele ingrepen is daar veel winst te halen. In DHE is een werkgroep actief die uitlegt aan bewoners hoe dit werkt. HAR heeft een soortgelijke werkgroep in oprichting.

Ida Smit kondigde vervolgens aan dat de energiemeters die DHE heeft ook te lenen zijn door de aanwezigen, zodat iedereen zelf kan meten hoeveel elektriciteit er door de stekkers gaat naar allerlei apparaten. Met zo’n meter is eenvoudig na te gaan zijn of het opladen van een mobiele telefoon inderdaad slechts één euro per jaar kost.

Na afsluiting van het sprekersgedeelte was nog gelegenheid tot napraten met de deskundigen, en tot het inschrijven op de hulp- en servicepakketten die DHE en HAR aanbieden. Daar hoorden we ook uit de mond van de aanwezigen dat ze de info-avond als zeer geslaagd hadden ondervonden.

Tekst: Karel Frijters
Foto’s: Marjelle Maas