Vierde informatieavond De Hoeven Energie met grote opkomst

Ondanks de voetbalwedstrijd Nederland – Frankrijk boeide De Hoeven Energie met de vierde informatieavond weer zo’n 50 bewoners. Dit keer was de opkomst wat specifieker, namelijk degenen bij wie een warmtescanopname van de woning was gemaakt en zij die hierin nog interesse hebben. De raadszaal van het gemeentehuis was weer grotendeels gevuld.

Warmtescan
Met een boeiende presentatie over de resultaten en bevindingen van de eerder dit jaar gemaakte warmtescan opnames (zie link onderaan) werd de avond geopend. Er werd een toelichting gegeven op warmtelekken, koudebruggen, reflecterend glas, opvallende warme muren en de wijze waarop de foto’s het best geïnterpreteerd kunnen worden. Soms bleken conclusies niet zo voor de hand liggend als vooraf bedacht en wordt raadplegen van een specialist aanbevolen. De zeer geïnteresseerde bewoners werden aan de hand van een zeer duidelijke presentatie toegelicht hoe het warmtescanteam te werk is gegaan, en tot welke voorzichtige aanbevelingen dat kan leiden. De vragen werden kundig beantwoord en ten behoeve van de opfriscursus werden door de trainingscoördinator van het warmtescanteam de nodige aantekeningen gemaakt.

warmtescan bijeenkomst 10 oktober 2016Foto genomen met de warmtescan van De Hoeven Energie

Subsidie
Sinds 15 september is er een nieuwe landelijke subsidie vrijgekomen voor energiezuiniger maken van de woning. De besparingsinvesteringen ‘in de schil’ kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De werking daarvan evenals de voorwaarden werden overzichtelijk aan de bewoners verduidelijkt tijdens de tweede presentatie van de avond (zie link onderaan). Zie ook nieuwsbericht Energie besparen doe je nu.

Collectief voordeel

Het team van De Hoeven Energie heeft in het afgelopen jaar voor de bewoners al een aantal collectieve voordelen bewerkstelligd. Ook deze avond had men ingespeeld op de mogelijke wensen van de bewoners in de wijk. Naar aanleiding van de bevindingen van de warmtescans heeft DHE een regionale glasleverancier én kunststof kozijnen aanbieder gevraagd een presentatie te geven over de werking van isolatieglas en wat de actuele ontwikkelingen in de ‘glas- en kunststof deuren en kozijnenmarkt’ voor mogelijkheden bieden. Ook dit was een presentatie die bij de bewoners uitstekend in de smaak viel. Het team van De Hoeven Energie is er inmiddels in geslaagd ook voor deze producten een scherp collectief aanbod te regelen.

minimarkt oktober 2016 2Minimarkt
Ter afsluiting was er voor de bewoners de gelegenheid om de warmtescanopname van hun eigen woning specifieker toe te laten lichten en was er een ‘minimarkt’ met producten van de door De Hoeven Energie geselecteerde aanbieders. Deze markt werd druk bezocht en voor de aanbiedingen en acties werden weer een mooi aantal inschrijvingen geregistreerd. Alle aanwezigen bij deze informatieavond konden terugkijken op een leerzame, interessante en nuttige avond. Helaas konden de bezoekers van de Amsterdam Arena wat minder tevreden zijn, het Nederlands elftal verloor met 1-0.

minimarkt oktober 2016(Foto’s: Marjelle Maas)

Gezocht
De Hoeven Energie is een wijkinitiatief ‘van bewoners vóór bewoners’. Het neveneffect is dat de sociale cohesie in de wijk toe is genomen. Men drijft op de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Om de activiteiten te kunnen blijven aanbieden én om de olievlekwerking verder te vergroten wordt een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Ben jij geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar dehoevenenergie@gmail.comVoor meer informatie over deze (en voorgaande) informatieavond(en) én voor meer informatie over de activiteiten en collectieve aanbiedingen, www.dehoevenenergie.nl

Klik hier voor de presentatie over de warmtescans.
Klik hier voor de presentatie over de nieuwe subsidie.