Welkom

Laatste nieuws

juni 2023: Onderzoek van de gemeente naar een ontzorgingsmodel voor huiseigenaren
Houten telt 20.874 woningen. Deze woningen dienen in 2040 (ambitie van de gemeente Houten) maar uiterlijk in 2050 (nationaal klimaatakkoord) verduurzaamd te zijn. Het ontzorgen van huiseigenaren stimuleert de verduurzaming van hun woningen. De gemeente neemt daarom sinds begin 2020 deel aan een verkenning naar een maatschappelijke Energie Diensten Organisatie (m-EDO) genaamd. Aan deze verkenning nemen ook de gemeente De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Woerden en Zeist deel. Voor deze verkenning was subsidie aangevraagd bij en toegekend door de Europese Commissie. Om te inventariseren aan welke ondersteuning behoefte is bij particuliere huiseigenaren, is als onderdeel van die verkenning een enquête uitgevoerd (inclusief 10 diepte-interviews) onder de particuliere huiseigenaren van de wijk De Hoeven.
Zie hieronder voor:
De brief van het college aan de gemeenteraad;
Beschrijving van het project in een ‘Investeringsformulier EUCF subsidie’;
Resultaten digitale enquête in de wijk De Hoeven uitgevoerd in 2022;
Uitkomsten 10 diepte-interviews

januari 2023: De Hoeven Energie is gestopt als zelfstandige vereniging
Het afgelopen jaar heeft het kernteam van De Hoeven Energie (DHE) verschillende malen gesproken over de toekomst van DHE.
Toen de DHE in 2015 begon, waren we pioniers op het gebied van verduurzamen van huizen. Na een enquête in juli 2015 onder de bewoners van de wijk organiseerden we o.a. informatieavonden, warmtescans, CV-optimalisatie en collectieve inkoopacties. In 2019 ontstond Energierijk Houten en werden bovenstaande activiteiten voor heel Houten georganiseerd. Vanuit Energierijk Houten werden ook bewoners in andere Houtense wijken actief op het gebied van verduurzamen van hun huizen. Zo ontstonden Energierijke Oorden, Energierijke Slagen, Energierijke Gaarden en Energierijke Sloten. Meer wijken zullen ongetwijfeld volgen!

Omdat de belangstelling voor nieuwe activiteiten gericht op de wijk De Hoeven uitbleef en activiteiten als collectieve inkoop en informatieavonden Houtens breed door EnergierijkHouten worden georganiseerd hebben we besloten om DHE als aparte vereniging per 1-1-2023 op te heffen. De Hoeven Energie zal als wijk initiatief onder EnergierijkHouten verder gaan en ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming waarbij inzet van wijkbewoners nodig is. Heb je zin en energie om je daar voor in te zetten meld je dan aan via ons contact formulier of via de website van Energierijkhouten.

We kijken met een goed gevoel terug op de zeven jaar dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verduurzamen van de huizen in de wijk De Hoeven.