Welkom

Laatste nieuws

januari 2023: De Hoeven Energie is gestopt als zelfstandige vereniging
Het afgelopen jaar heeft het kernteam van De Hoeven Energie (DHE) verschillende malen gesproken over de toekomst van DHE.
Toen de DHE in 2015 begon, waren we pioniers op het gebied van verduurzamen van huizen. Na een enquête in juli 2015 onder de bewoners van de wijk organiseerden we o.a. informatieavonden, warmtescans, CV-optimalisatie en collectieve inkoopacties. In 2019 ontstond Energierijk Houten en werden bovenstaande activiteiten voor heel Houten georganiseerd. Vanuit Energierijk Houten werden ook bewoners in andere Houtense wijken actief op het gebied van verduurzamen van hun huizen. Zo ontstonden Energierijke Oorden, Energierijke Slagen, Energierijke Gaarden en Energierijke Sloten. Meer wijken zullen ongetwijfeld volgen!

Omdat de belangstelling voor nieuwe activiteiten gericht op de wijk De Hoeven uitbleef en activiteiten als collectieve inkoop en informatieavonden Houtens breed door EnergierijkHouten worden georganiseerd hebben we besloten om DHE als aparte vereniging per 1-1-2023 op te heffen. De Hoeven Energie zal als wijk initiatief onder EnergierijkHouten verder gaan en ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming waarbij inzet van wijkbewoners nodig is. Heb je zin en energie om je daar voor in te zetten meld je dan aan via ons contact formulier of via de website van Energierijkhouten.

We kijken met een goed gevoel terug op de zeven jaar dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verduurzamen van de huizen in de wijk De Hoeven.