Bevindingen over vloerisolatie in De Hoeven

Naar aanleiding van de informatieavond over isoleren in januari, heeft Rento Hermans van Rondomdom diverse werkzaamheden uitgevoerd bij bewoners van De Hoeven. Lees hier zijn verslag:

Er zijn 30 aanvragen binnengekomen. 23 bewoners hebben actie ondernomen: Bij 17 woningen zijn de vloeren geïsoleerd. Bij drie woningen alleen bodemfolie en na de zomer worden nog 2 vloeren geïsoleerd en één bewoner heeft zelf bodemfolie besteld en aangebracht.
Vrijwel overal was de onderzijde van de vloer nat (slechts 2 waren volledig droog). Door de bodemfolie en voldoende kruipruimte ventilatie zijn al deze vloeren prachtig opgedroogd.
Één woning had betonrot en zelfs betonrot in de fundering, (Betonrot in de fundering was ik nog niet eerder tegengekomen).
Bij drie woningen met meerdere kruipruimtes moesten wij mangaten graven om ook de andere kruipruimtes te kunnen bereiken. 
Bij 4 woningen troffen wij geen of onvoldoende kruipruimte ventilatie aan. 
Een vloerluik gemaakt in de betonnen vloer om hierdoor de kruipruimte te kunnen bereiken.

Samengevat merk ik weer het belang van een goede bodemafsluiter om het droger in huis te krijgen en condens vorming en vochtproblemen in huis te stoppen. Muffe lucht vanuit de kruipruimte is verdwenen.
Helaas zijn soms tijdens de bouw in 1981 kruipruimteventilatiegaten vergeten of dat bewoners een uitbouw maken en de aannemer geen aandacht heeft voor kruipruimteventilatie en vochtproblemen ontstaan.

Rento Hermans

Foto voor Rento

Foto met natte fundering, balken en vloer bij de buitenmuur.

Onder: Foto met droge vloer aan de kant van de buren. 

Vloer bij de buitenmuur is na een paar weken na aanbrengen bodemfolie net zo droog geworden als bij de binnenmuur

 

Foto na Rento