Alle berichten van Aad de Jonge

vrijwilliger voor de communicatie gezocht

COMMUNICATIESPIL GEZOCHT  
Wil jij ook bijdragen aan een duurzame wijk? We zoeken iemand die het leuk vindt om de communicatie rondom alle activiteiten van De Hoeven Energie te coördineren en te verzorgen. Je werkt hierbij samen met het kernteam en onze andere vrijwilligers.  
Wat ga je doen: 
– redactioneel bijdragen aan de website
– nieuwsbrieven samenstellen
– lokale media informeren over informatiebijeenkomsten
– teksten maken voor flyers, nieuwsberichten e.d.
– bijdragen aan externe events

Wat heb je hiervoor nodig:
– goede schrijfvaardigheid & vormgevingstalent
– graag samenwerken met anderen
– géén expertise over verduurzaming huizen nodig, wel de bereidheid om te leren
– kennis van Mailchimp is zeker handig, maar kan ook geleerd worden

Wat krijg je er voor terug:
– veel resultaat en zichtbaarheid van je werk
– kennis over energiemaatregelen
– deel van een enthousiast team
– veel meer bekenden en contacten in de wijk –
– dankbare bewoners en vrijwilligers  


Toke van Telden: “De afgelopen jaren heb ik met plezier de communicatie verzorgd voor De Hoeven Energie. Vanwege andere bezigheden heb ik echter besloten te stoppen. Heel jammer, want het is een fantastische groep vrijwilligers en ontzettend leuk en waardevol om op deze manier bij te dragen aan een duurzame wijk. Ik zou een ieder die affiniteit heeft met communicatie dan ook aan te raden dit te doen!”
 
De werkzaamheden zijn flexibel in te delen en vragen ongeveer vier uur per maand. Als je interesse hebt kun je ook deel van het kernteam van De Hoeven Energie worden. Deze vergadert eens per maand.

Ben jij onze nieuwe communicatiespil? Of wil je eerst meer weten? Laat het weten via dehoevenenergie@gmail.com

Transitievisie Warmte

Infobulletins en digitale infoavonden
Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête heeft De Hoeven Energie de bewoners van De Hoeven geïnformeerd over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat hebben we gedaan door middel van infobulletins die tussen nu en maart 2021 zijn verschenen. Verder zijn twee online informatieavonden georganiseerd, op 5 januari en op 26 januari. Hierin is nader ingegaan op de onderwerpen van de bulletins en er was gelegenheid om vragen te stellen.
We kunnen ons voorstellen dat een dergelijke aanpak om een wijk te informeren ook voor andere wijken interessant is.

Tijdspad Transitievisie Warmte
Op 19 heeft het college van B&W een formeel standpunt ingenomen.
Op 16 februari was er een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
Op 9 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de transitievisie warmte.
De Transitievisie zal een leidraad vormen voor besluitvorming over concrete projecten.

Terugkoppeling enquête wijkbewoners De Hoeven, September 2015

Beste wijkbewoner van De Hoeven,

Dank voor het invullen van de bewonersenquête De Hoeven. We zijn erg enthousiast over de vele reacties die we mochten ontvangen. Er blijkt in onze wijk grote interesse om het initiatief voort te zetten en om samen een aantal zaken aan te pakken. Dat krijgt een vervolg!

Zoals we toegezegd hebben ontvang je de uitkomsten van de enquête bij dit bericht. We geven ook aan welke vervolgacties je kunt verwachten.

Respons en uitkomsten van de enquête

We hebben de bewoners van 300 huizen benaderd en hebben een respons gehad van 41%. Daar zijn we enorm blij mee! Daarvan geeft 90% aan geïnteresseerd te zijn om stappen te zetten op het gebied van energieverbruik en comfortverbetering. Een aantal heeft aangeboden mee te willen helpen om de ideeën verder uit te werken.

In bijgaand overzicht ziet u waar de meeste bewoners in geïnteresseerd zijn:

Subject

Geïnteresseerd

Al
gedaan

INFORMATIE:
Energyscan

66%

9%

Informatie
over gas- en electriciteitsverbruik

48%

21%

ENERGIE
BESPAREN:
Vloer-/kruipruimte-isolatie

56%

20%

Energie-neutraal
maken van huis

52%

1%

Besparen
op gebruik elektrische apparaten

50%

16%

Gevelisolatie

48%

13%

Spouwmuurisolatie

48%

16%

Isoleren
zolder + dak

39%

37%

ENERGIE
OPWEKKEN:
Zonnepanelen

62%

13%

Warmtepomp

47%

1%

Zonneboiler

43%

3%

COMFORT
& ONDERHOUD:
Buitenmuren
/ schoorsteen voegen / impregneren

41%

30%

Vernieuwen
voordeur/achterdeur

34%

28%

Tochtproblemen

33%

22%

Beveiliging
deuren en ramen

30%

37%

Vernieuwen
deur- en raamkozijnen

27%

20%

Vochtproblemen
(optrekkend vocht)

25%

11%

Vernieuwen
hang- en sluitwerk

25%

30%

Energie
besparen – Dubbel of driedubbel isolatieglas zetten (boven)

22%

66%

Vloerverwarming

19%

19%

Uitbouw

16%

20%

Energie
besparen – Dubbel of driedubbel isolatieglas zetten (beneden)]

11%

74%

Dakkapel
plaatsen

10%

44%

Wat gaan we doen?

Vanaf eind oktober starten we met informatieavonden over deze drie thema’s:

  • Inzicht in verbruik van energie en verbetermogelijkheden
  • Besparen van energie
  • Opwekken van energie

Hieraan gaan we concrete acties koppelen om het verbeteren van de woningen te kunnen organiseren.

Buurtbewoners die op de enquête hebben aangegeven ons te willen helpen nodigen we uit voor een bijeenkomst op maandagavond 5 oktober. Zij ontvangen hierover spoedig bericht.

Nogmaals enorm bedankt voor jullie reactie, je hoort binnenkort meer van ons!

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogenraad Schapenhoeve 11
Henry Kool Kalverhoeve 27
Katrin Larsen Kalverhoeve 21
Erik van Maanen Paardenhoeve 12

Email: dehoevenenergie@gmail.com