Alle berichten van Mick

Groene Keus 2016

DuurzaamheidsfondsHouten200x125Alweer een jaar geleden meldde De Hoeven Energie zich aan voor de Groene Keus 2015. En met succes! Meer hierover kun je o.a. teruglezen hier en hier.
A.s. zaterdag 26 november vindt de presentatie plaats van de 4e editie van de Groene Keus van het DuurzaamheidsFonds Houten. Tijdens deze middag vindt de bekendmaking plaats van de winnaars van de Groene Keus 2016. Maar er gebeurt nog veel meer. Er zal een informatiemarkt plaatsvinden waarop de initiatiefnemers van dit jaar en van voorgaande jaren hun plannen en resultaten met alle bezoekers kunnen delen. De Hoeven Energie neemt ook deel aan deze informatiemarkt en kan daar aan geïnteresseerden alles vertellen over hun initiatief dat leidde tot de aanschaf van een warmtescan waarmee al vele huizen in de Hoeven zijn gescand op warmtelekken, koudebruggen en ander energieverlies. Met deze informatie konden reeds veel bewoners gerichte beslissingen nemen over de isolatie van hun huis. Meer weten? Kom zaterdag 26 november naar Wijkcentrum Schoneveld waar van 15.00-17.00 de Groene Keus 2016 zal plaatsvinden.

Programma:
15.00 tot 15.30 uur inloop met informatiemarkt
15.30 tot 16.00 uur presentatie Thiemo Heilbron, directeur van Fawaka Nederland
16.00 tot 16.20 uur toelichting duurzame initiatieven 2016
16.20 tot 16.30 uur bekendmaking winnaar van de Groene Keus 2016
16.30 tot-17.00 uur uitloop met informatiemarkt.

Vierde informatieavond De Hoeven Energie met grote opkomst

Ondanks de voetbalwedstrijd Nederland – Frankrijk boeide De Hoeven Energie met de vierde informatieavond weer zo’n 50 bewoners. Dit keer was de opkomst wat specifieker, namelijk degenen bij wie een warmtescanopname van de woning was gemaakt en zij die hierin nog interesse hebben. De raadszaal van het gemeentehuis was weer grotendeels gevuld.

Warmtescan
Met een boeiende presentatie over de resultaten en bevindingen van de eerder dit jaar gemaakte warmtescan opnames (zie link onderaan) werd de avond geopend. Er werd een toelichting gegeven op warmtelekken, koudebruggen, reflecterend glas, opvallende warme muren en de wijze waarop de foto’s het best geïnterpreteerd kunnen worden. Soms bleken conclusies niet zo voor de hand liggend als vooraf bedacht en wordt raadplegen van een specialist aanbevolen. De zeer geïnteresseerde bewoners werden aan de hand van een zeer duidelijke presentatie toegelicht hoe het warmtescanteam te werk is gegaan, en tot welke voorzichtige aanbevelingen dat kan leiden. De vragen werden kundig beantwoord en ten behoeve van de opfriscursus werden door de trainingscoördinator van het warmtescanteam de nodige aantekeningen gemaakt.

warmtescan bijeenkomst 10 oktober 2016Foto genomen met de warmtescan van De Hoeven Energie

Subsidie
Sinds 15 september is er een nieuwe landelijke subsidie vrijgekomen voor energiezuiniger maken van de woning. De besparingsinvesteringen ‘in de schil’ kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De werking daarvan evenals de voorwaarden werden overzichtelijk aan de bewoners verduidelijkt tijdens de tweede presentatie van de avond (zie link onderaan). Zie ook nieuwsbericht Energie besparen doe je nu.

Collectief voordeel

Het team van De Hoeven Energie heeft in het afgelopen jaar voor de bewoners al een aantal collectieve voordelen bewerkstelligd. Ook deze avond had men ingespeeld op de mogelijke wensen van de bewoners in de wijk. Naar aanleiding van de bevindingen van de warmtescans heeft DHE een regionale glasleverancier én kunststof kozijnen aanbieder gevraagd een presentatie te geven over de werking van isolatieglas en wat de actuele ontwikkelingen in de ‘glas- en kunststof deuren en kozijnenmarkt’ voor mogelijkheden bieden. Ook dit was een presentatie die bij de bewoners uitstekend in de smaak viel. Het team van De Hoeven Energie is er inmiddels in geslaagd ook voor deze producten een scherp collectief aanbod te regelen.

minimarkt oktober 2016 2Minimarkt
Ter afsluiting was er voor de bewoners de gelegenheid om de warmtescanopname van hun eigen woning specifieker toe te laten lichten en was er een ‘minimarkt’ met producten van de door De Hoeven Energie geselecteerde aanbieders. Deze markt werd druk bezocht en voor de aanbiedingen en acties werden weer een mooi aantal inschrijvingen geregistreerd. Alle aanwezigen bij deze informatieavond konden terugkijken op een leerzame, interessante en nuttige avond. Helaas konden de bezoekers van de Amsterdam Arena wat minder tevreden zijn, het Nederlands elftal verloor met 1-0.

minimarkt oktober 2016(Foto’s: Marjelle Maas)

Gezocht
De Hoeven Energie is een wijkinitiatief ‘van bewoners vóór bewoners’. Het neveneffect is dat de sociale cohesie in de wijk toe is genomen. Men drijft op de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Om de activiteiten te kunnen blijven aanbieden én om de olievlekwerking verder te vergroten wordt een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Ben jij geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar dehoevenenergie@gmail.comVoor meer informatie over deze (en voorgaande) informatieavond(en) én voor meer informatie over de activiteiten en collectieve aanbiedingen, www.dehoevenenergie.nl

Klik hier voor de presentatie over de warmtescans.
Klik hier voor de presentatie over de nieuwe subsidie.

Programma informatieavond warmtescans 10 oktober

Op de informatieavond over warmtescans zal nader ingegaan worden op de uitkomsten van de rapporten die naar aanleiding van de warmtescans in De Hoeven zijn verstrekt en de maatregelen die aan de hand daarvan genomen kunnen worden. Diverse experts krijgen het woord.

Deze avond is ook interessant voor bewoners van De Hoeven die overwegen een warmtescan te laten maken en voor bewoners van andere wijken die bezig zijn met soortgelijke initiatieven.

Programma:

Warmtescan: Op basis van een aantal voorbeelden zullen vrijwilligers van De
Hoeven Energie een aantal opmerkelijke maar ook wat algemene
bevindingen toelichten. Interessant om geïnformeerd te raken hoe de
woningen in onze wijk er voor staan.

Experts Ad Kwak en Rento Hermans zijn aanwezig om specifieke vragen
te beantwoorden.

Subsidieregeling: Er is sinds 15 september een nieuwe subsidieregeling van de rijksoverheid voor het nemen van isolatiemaatregelen door particulieren. Deze zal nader toegelicht worden.

Collectieve aanbiedingen: Er zijn ook op deze avond weer experts en leveranciers aanwezig voor onder meer glas, vloer- en dakisolatie en spouwmuurisolatie.

Na afloop is er mogelijkheid tot individueel advies door experts, napraten,
en intekenen voor extra informatie over isoleren van leveranciers.

Klik hier voor de flyer met alle informatie over de informatieavond.

Informatieavond warmtescans 10 oktober

Op 10 oktober a.s. organiseert De Hoeven Energie een informatieavond over warmtescans. Door middel van warmtescans kan bekeken worden waar in huis of aan de gevel warmte weglekt en waar dus beter geïsoleerd kan worden.

In maart jl. maakte het warmtescanteam van De Hoeven Energie 62 warmtescans van huizen in de Hoeven. De rapporten hiervan zijn onlangs aan de bewoners overhandigd. Op de informatieavond zal nader ingegaan worden op de uitkomsten van deze rapporten en de maatregelen die aan de hand daarvan genomen kunnen worden. Diverse experts krijgen het woord.
Deze avond is ook interessant voor bewoners van De Hoeven die overwegen een warmtescan te laten maken en voor bewoners van andere wijken die bezig zijn met soortgelijke initiatieven.
Meer informatie over het programma is binnenkort hier te vinden. Schrijf de datum vast in je agenda.

Informatiebijeenkomst De Hoeven Energie warmtescans
10 oktober 2016
Gemeentehuis Houten, inloop 19.45, aanvang 20.00 uur

Samen energie besparen

20 september 2016

20 septmeber 2016 2

Op 20 september jl. deelde De Hoeven Energie haar kennis en enthousiasme tijdens een training ‘Samen energie besparen’.

De avond werd georganiseerd door de gemeente Houten, Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en De Hoeven Energie. Er werd informatie gegeven over hoe wijkbewoners samen met hun buren een initiatief kunnen opzetten, gericht op energiebesparing.
Energiebesparing in huis kent alleen maar voordelen: financieel ga je er op vooruit, je krijgt een comfortabelere woning en het is goed voor het milieu. Tijdens de training werd ook aandacht besteed aan hoe je met mensen in je omgeving hierover in gesprek kunt gaan.

Ook de krant besteedde naar aanleiding van de training opnieuw aandacht aan ons initiatief:
Artikel AD september 2016

Bevindingen over vloerisolatie in De Hoeven

Naar aanleiding van de informatieavond over isoleren in januari, heeft Rento Hermans van Rondomdom diverse werkzaamheden uitgevoerd bij bewoners van De Hoeven. Lees hier zijn verslag:

Er zijn 30 aanvragen binnengekomen. 23 bewoners hebben actie ondernomen: Bij 17 woningen zijn de vloeren geïsoleerd. Bij drie woningen alleen bodemfolie en na de zomer worden nog 2 vloeren geïsoleerd en één bewoner heeft zelf bodemfolie besteld en aangebracht.
Vrijwel overal was de onderzijde van de vloer nat (slechts 2 waren volledig droog). Door de bodemfolie en voldoende kruipruimte ventilatie zijn al deze vloeren prachtig opgedroogd.
Één woning had betonrot en zelfs betonrot in de fundering, (Betonrot in de fundering was ik nog niet eerder tegengekomen).
Bij drie woningen met meerdere kruipruimtes moesten wij mangaten graven om ook de andere kruipruimtes te kunnen bereiken. 
Bij 4 woningen troffen wij geen of onvoldoende kruipruimte ventilatie aan. 
Een vloerluik gemaakt in de betonnen vloer om hierdoor de kruipruimte te kunnen bereiken.

Samengevat merk ik weer het belang van een goede bodemafsluiter om het droger in huis te krijgen en condens vorming en vochtproblemen in huis te stoppen. Muffe lucht vanuit de kruipruimte is verdwenen.
Helaas zijn soms tijdens de bouw in 1981 kruipruimteventilatiegaten vergeten of dat bewoners een uitbouw maken en de aannemer geen aandacht heeft voor kruipruimteventilatie en vochtproblemen ontstaan.

Rento Hermans

Foto voor Rento

Foto met natte fundering, balken en vloer bij de buitenmuur.

Onder: Foto met droge vloer aan de kant van de buren. 

Vloer bij de buitenmuur is na een paar weken na aanbrengen bodemfolie net zo droog geworden als bij de binnenmuur

 

Foto na Rento

CV-optimalisatie in De Hoeven

Nu het warme seizoen zijn intrede doet, kijken we terug op de stappen die zijn gezet met De Hoeven Energie sinds afgelopen herfst. Karel Frijters, vrijwilliger bij  De Hoeven Energie en actief in het team CV-optimalisatie vertelt:

‘Zo’n veertig huishoudens zijn dit voorjaar door het team CV-optimalisatie bezocht. In een adviesgesprek van ongeveer een uur wordt de warmtehuishouding doorgesproken en vertelt het team op basis van zijn kennis en ervaring waar de voor dat huis toepasbare specifieke kansen liggen om te besparen op gas en elektriciteit. Belangrijk daarbij is de vraag hoe er op warmtecomfort kan worden gewonnen. Het team denkt tevens met bewoners mee in welke richting oplossingen gezocht kunnen worden als er specifieke problemen met de warmtehuishouding blijken te bestaan. Soms resulteerde dat in een advies er een monteur bij te gaan halen, soms in een demonstratie hoe CV’s zelf waterzijdig af te regelen. Maar in alle gevallen bracht het inzicht in het hoe en waarom van het eigen warmtesysteem. Inschrijven kan nog steeds, voor de volgende ronde die vanaf het najaar van start gaat.’

Elektraverbruik van computerapparatuur op standby

stekkerdoosAls wijkgenoten een energiemeter van ons hebben geleend, vraag ik vaak wat ze aan maatregelen hebben genomen. Een veel gehoorde maatregel is een stekkerdoos met een aan/uit schakelaar voor de computer en randapparatuur. Als je de schakelaar uit zet, voorkom je in één keer het sluipverbruik van de apparaten. Maar wat scheelt dat eigenlijk in stroomverbruik vroeg ik me af? De huidige computers en apparaten zijn toch energiezuinig?

Aan het woord is Ida, vrijwilliger van De Hoeven Energie . Zij maakt deel uit van het team vrijwilligers dat zich verder heeft verdiept in de elektriciteitsmeters en de uitleen hiervan coördineert:
Computers worden niet ontworpen om energiezuinig te zijn. Want de koper kiest de computer in het algemeen vooral om de snelheid en de functionaliteit. Dit in tegenstelling tot laptops en tablets. Juist bij deze apparaten doen de fabrikanten hun uiterste best het elektraverbruik te minimaliseren zodat het apparaat zo lang mogelijk op een accu kan werken. En dat zie je direct in het verbruik: een laptop heeft meestal een stroomverbruik tussen de 15 en 45 Watt, terwijl een PC met scherm makkelijk 2 tot 5x zoveel gebruikt. Het verbruik van een PC hangt erg af van de samenstelling. Cijfers die ik vond op internet en uit eigen metingen zijn:

Type Verbruik Standby
Desktop Computer 60-250 watt 5 Watt
(oudere) 17″ CRT monitor ~80 watt 5 Watt
(moderne) 19″ LCD monitor 17-31 watt 3 Watt
Spelcomputers (Xbox, playstation) ~200 Watt 5 Watt
Laptop 15-45 watt 2 Watt
Tablet 5 watt 1 Watt
Laser printer 20 watt 2,5 Watt
Scanner 20 Watt 2,5 Watt
Speakers bij pc 5 Watt 0,2 Watt

Nu zet ik mijn PC met monitor, geluidsboxen, printer en scanner uit met schakelaar op de stekkerdoos. Bij een gebruik van 20 uur per week, bespaar ik hiermee per jaar 52 weken x (7×24-20) x 13 watt =  100 kWh, ofwel ruim € 20,-. Toch weer mooi meegenomen!

Nog enkele tips:
– Gebruik geen screensaver. Het stroomverbruik loopt op bij het instellen van een screensaver. Oorspronkelijk was een screensaver bedoeld om de (oude) CRT-monitoren te beschermen tegen inbranding. Bij de moderne LCD- schermen is dit gevaar er niet meer.
– Randapparatuur met een USB-aansluiting heeft meestal minder elektriciteitsverbruik, dan apparaten die met een stekker verbinding maken met het stroomnet. Apparatuur die op de usb-poort van de computer zit, verbruikt meestal niet meer dan 2,5 Watt.
– Stel energiebeheer in en zet je computer bij pauzes in de slaap- of sluimerstand.

OPROEP
Bent jij ook bewust bezig met het elektragebruik in huis en heb je weetjes die je wilt delen met wijkgenoten? Mail ons! We willen graag tips van bewoners met bewoners delen.

De Hoeven Energie op de radio

Dinsdag 26 april vertelde Jan Hoogenraad, een van de initiatiefnemers van De Hoeven Energie, in het radioprogramma De Kracht van Houten van Omroep Houten alles over het thema Duurzaamheid en het wijk/bewonersinitiatief De Hoeven Energie. Er kwam veel ter sprake.

De uitzending is hier terug te luisteren. Voor een sfeerimpressie van de uitzending, met beeld, kan hier geklikt worden.

Hieronder enige quotes die wellicht de nieuwsgierigheid prikkelen:

Met dit 100% burgerinitiatief leggen we de mensen uit hoe makkelijk het is om het beter te doen in en met je huis.

Vloerisolatie is lonend in de Hoeven.

Het originele dubbelgals beneden in vee huizen in De Hoeven is van een veel mindere kwaliteit dan het dubbelgals van tegenwoordig.

Met ongeveer twintig vrijwilligers, verdeeld in teams, bieden we een groot scala van diensten aan en kan ieder vanuit zijn eigen kracht een bijdrage leveren.

We willen graag laagdrempelig bezig zijn en inspelen op de wensen en interesses van de wijkbewoners.

Persoonlijk contact en sociale cohesie zijn naast meer duurzaamheid in de wijk op het gebied van energie ons belangrijkste doel.

Nadat we klein zijn begonnen om een goede start te kunnen maken, zijn we nu zover om ook de andere helft van De Hoeven actief mee te nemen in het initiatief.

Nieuwsgierig geworden? Meer weten over De Hoeven Energie? Op deze website staat al veel te lezen. Via contact kunt u ons bereiken met uw vragen of om u op te geven voor de nieuwsbrief.

dkvh

De Hoeven Energie wint prijs als beste nieuwkomer energie-initiatief

prijs U-thuisIMG_2904

 

 

 

 

Op 13 april was het zover: het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU organiseerde samen met U-thuis een avond boordevol informatie en inspiratie. Tijdens deze avond konden allerlei energie-initiatieven uit de provincie Utrecht zichzelf presenteren en inspiratie opdoen bij elkaar. Daarnaast werden er twee prijzen uitgereikt. De Hoeven Energie won de prijs voor beste nieuwkomer op de ‘markt’ van energie initiatieven. Hiervoor moesten wij wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 •Het initiatief is actief in de provincie Utrecht
•Het initiatief wordt geleid door bewoners
•Het initiatief heeft geen winstoogmerk
•Het is een collectief initiatief van minimaal 5 bewoners
•Het initiatief richt zich op energiebesparing of duurzame energie opwekking
•Voor beste nieuwkomer: Het initiatief was op 1 januari 2015 nog niet actief
 
De Hoeven Energie werd toegesproken door de Houtense wethouder Michiel van Liere en geprezen om de daadkracht en het enthousiasme waarmee er in minder dan een jaar tijd al zoveel bereikt is. Voor bewoners door bewoners. Met recht iets om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook. Een mooie opsteker die ons stimuleert vol enthousiasme door te gaan met waar we mee bezig zijn. Naast dit grote compliment is er aan deze prijs een bedrag van Euro 500,- verbonden. Het is de bedoeling dat we dit gaan gebruiken voor een nog nader vast te stellen nieuw project van De Hoeven Energie. Dit kan van alles zijn, als het maar met energiebesparing of duurzame energie opwekking in onze wijk te maken heeft en liefst ook nog vernieuwend en/of innovatief is. Natuurlijk gaan we zelf ook nadenken hierover, maar we zijn ook heel benieuwd of er vanuit de wijk ideeën zijn. Heb jij een supergoed idee waar we dit geld met ons initiatief aan zouden moeten besteden? Laat het ons dan weten. We horen graag van je. Je kunt contact met ons opnemen via deze link. Met dank aan NMU voor de foto’s.

IMG_2917IMG_2916