Categoriearchief: Nieuws

Transitievisie Warmte

Infobulletins en digitale infoavonden

Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête gaat De Hoeven Energie de komende tijd de bewoners van De Hoeven informeren over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat gaat ze doen door middel van zeven digitale infobulletins die tussen nu en maart 2021 verschijnen. De eerste twee daarvan zijn al verschenen. Verder worden twee online informatieavonden georganiseerd, op 5 januari en op 26 januari. Hierin wordt nader ingegaan op de onderwerpen van de bulletins en is er gelegenheid om vragen te stellen.

We kunnen ons voorstellen dat een dergelijke aanpak om een wijk te informeren ook voor andere wijken interessant is.

Tijdspad Transitievisie Warmte

Op 19 januari neemt het college van B&W een formeel standpunt in.

Op 16 februari staat een Ronde Tafel Gesprek gepland waarin burgers hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Op 9 maart vindt de besluitvorming plaats door een stemming in de gemeenteraad. Als de Transitievisie zal zijn vastgesteld zal deze een leidraad gaan vormen voor besluitvorming over concrete projecten.

Resultaten enquête: verduurzaming in wijk De Hoeven

Toen het nog volop zomer was, hebben we jullie gevraagd een enquête in te vullen om zien hoe men in deze wijk aankijkt tegen de opgave om “van het aardgas af te gaan”. Daarnaast vroegen we jullie waarop we ons als De Hoeven Energie de komende tijd moeten gaan richten. De enquête had een bijzonder goede respons, waarvoor dank! Graag delen we de resultaten met jullie, zodat we er allemaal nog wat van kunnen leren.

Lees verder Resultaten enquête: verduurzaming in wijk De Hoeven

Thema-avond 11 december: heel Houten isoleert

Zowel De Hoeven Energie als EnergieRijk Houten inspireren inwoners van Houten en helpen ze op weg naar een goed geïsoleerd huis. Met de warmtetransitie naar aardgasvrij, die steeds duidelijker vorm begint te krijgen, ben je met een goed geïsoleerd huis voorbereid op de volgende stap. Maar hoe pak je dat aan? Je hoort het op 11 december tijdens de isolatieavond met collectieve inkoopactie.

Lees verder Thema-avond 11 december: heel Houten isoleert

Tweede warmtepompfietstocht door Houten wederom een succes

Warmtepompen zijn net tovermachines: warmtepompen halen uit koude buitenlucht warmte om je woning te verwarmen. In Nederland ben je een voorloper als je je bestaande woning met een warmtepomp gaat verwarmen, in Scandinavische landen is een dergelijke installatie heel gebruikelijk. De techniek is dezelfde als in koelkasten en kinderziektes zijn er niet meer. Een voordeel is dat de warmtepomp geen onderhoud nodig heeft. De negatieve berichtgeving dat de apparaten geluidsoverlast geven of bij vorst niet werken, klopt niet. Het grootste probleem is dat huiseigenaren én installateurs in Nederland nog niet gewend zijn aan warmtepompen voor verwarming van de woning. Dit was ongeveer de boodschap aan de ruim 20 deelnemers aan de warmtepompfietstocht op 19 oktober.

Lees verder Tweede warmtepompfietstocht door Houten wederom een succes

Ervaringen met een warmtepomp in Houtense jaren ’80 woningen

Een groep van 14 belangstellende Houtenaren werd op zaterdag 11 mei 2019 gastvrij ontvangen en rondgeleid in drie jaren ’80 woningen die geheel verwarmd worden met een warmtepomp, en geen aardgas meer gebruiken. Zo konden de belangstellenden zelf zien en horen wat een warmtepomp betekent in de praktijk. Per fiets bezochten zij de huizen met de door De Hoeven Energie en EnergieRijk Houten georganiseerde warmtepompen fietstocht.

Lees verder Ervaringen met een warmtepomp in Houtense jaren ’80 woningen

Thema-avond ‘Slim ventileren’: impressie & presentaties

Op maandag 8 april 2019 heeft De Hoeven Energie een avond over ventilatie verzorgd. Bij onze huizen (uit de jaren ’80) komt de koude lucht beneden bij de voordeur en de ramen binnen en stroomt het er als warme lucht door kieren en gaten op zolder weer uit: het “schoorsteeneffect”. Dit maakt vaak de hal koud en tochtig. Dat is onaangenaam, ook voor de portemonnee.

Lees verder Thema-avond ‘Slim ventileren’: impressie & presentaties