De Hoeven Energie 2016 in cijfers

In de eerste maand van het nieuwe jaar kijken we graag nog even terug op de mooie cijfers die De Hoeven Energie in 2016 heeft gerealiseerd.

Van een kernteam van 5 buurtbewoners, groeiden we naar een team van ongeveer 17 vrijwilligers, allemaal uit de wijk De Hoeven.

In november 2015 hielden we onze eerste informatieavond voor wijkbewoners over bewustwording en energie besparen.
Dit was het startschot voor het oprichten van een warmtescan team en de aanschaf van een eigen warmte scan om metingen te doen en op basis daarvan eventuele aanpassingen te doen. Er werden bovendien energiemeters beschikbaar gesteld om te lenen om zo thuis het energieverbruik van apparaten te meten. Daarnaast kregen de bewoners informatie over de energiescan en het energieplan. Ook kwam cv-optimalisatie aan bod. Een team van vrijwilligers geeft aan geïnteresseerden controle en informatie en er kan gebruik gemaakt worden van een expert met collectief voordeel om aanvullende maatregelen te treffen.

Dit heeft tot op heden geleid tot 61 warmtescans, 33 cv-optimalisaties en de uitleen van 15 elektriciteitsmeters.

In januari 2016 vond de tweede informatieavond plaats over vloerisolatie, spouwmuurisolatie en dakisolatie. Daarnaast werd informatie gegeven over waar allemaal rekening mee dient gehouden te worden als je je huis gaat isoleren en hoe je samen met een expert een energieplan kunt opstellen om op kortere en langere termijn in kaart te brengen wat je wilt, wat mogelijk is en hoe de diverse maatregelen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. In samenwerking met lokale leveranciers waren we in staat een mooi collectief voordeel aan te bieden voor vloer-dak- en spouwmuurisolatie. Ook kregen de bewoners een mooi collectief voordeel als er meerdere huishoudens om een energieadvies vroegen.
De opkomst op deze avond was wederom groot en heeft tot nu toe geresulteerd in 24 huizen die vloerisolatie en 5 die bodemfolie hebben laten aanbrengen en nog 10 die vloerisolatie aan het overwegen zijn, 9 spouwmuurisolaties en nog 7 lopende offertes, 3 offertes voor dakisolatie en 4 professionele energieadviezen.

In maart 2016 organiseerden we een avond over energie opwekken met wederom veel belangstellenden en veel nuttige informatie over zonnepanelen, zonneboilers en ander manieren van energieopwekking. Omdat dit proces een langere aanloop heeft, zijn hier nog geen cijfers van bekend, maar we weten zeker dat we vele bewoners meer duidelijkheid hebben gegeven over de mogelijkheden.

In de tussentijd werkten we hard aan onze naamsbekendheid en een verbreiding van de informatie die ook andere beginnende initiatieven tot nut konden zijn. we kregen een mooie subsidie van het Duurzaamheidsfonds Houten als deelnemer aan de Groene keus van 2015. Deze subsidie was bedoeld om een warmtescan aan te schaffen. Dit is dan ook gebeurd en in de eerste maanden van 2016 zijn hiermee vele warmtescans uitgevoerd. We namen deel aan diverse bijeenkomsten en informatiemarkten en we wonnen een prijs voor ‘De beste nieuwkomer op het gebied van energie-initiatieven in de regio Utrecht’ [link].
Een aantal vrijwilligers nam deel aan bijeenkomsten over energie-ambassadeurs en we dachten met elkaar na over nieuwe initiatieven en ideeën voor de toekomst. Want naast alles wat we bereikt hebben en wat hierboven beschreven is, hebben we elkaar ook beter leren kennen en lopen er nu heel wat meer bekende gezichten in de wijk. We hebben dus ook een sociaal resultaat!

Omdat uit de reacties van bewoners én uit de warmtescans van het seizoen 2015/2016 naar voren kwam dat informatie over isolatieglas prioriteit moest krijgen, is in oktober 2016 een informatieavond hierover georganiseerd. Hieraan voorafgaand had een prijs/kwaliteit-vergelijking plaatsgevonden van diverse leveranciers bij een woning uit onze wijk. Aan de hand hiervan is een kortingspakket gerealiseerd voor aanschaf en plaatsing isolatieglas en/of kunststof kozijnen.

Alle vier de informatieavonden in 2016 trokken tussen de 50 en 70 bezoekers.

Laten we in 2017 met z’n allen nog meer energie uit De Hoeven halen!