De Hoeven Energie in 2020 en verder

De Hoeven Energie is aan een volgende stap toe. Vanwege het succes hebben we besloten om veel van onze activiteiten in te bedden in EnergieRijk Houten. Met De Hoeven Energie gaan wij ons daarom vanaf nu richten op het door de gemeente Houten te maken ‘Warmteplan’.

De Hoeven Energie tot nu toe
De aanpak van de afgelopen jaren, het op weg helpen van de bewoners van De Hoeven in hun persoonlijke energietransitie, was succesvol. De informatie op infoavonden en op de website, gezamenlijke inkoop, uitleen van elektriciteitsmeters en CO2-meters, warmtescans en cv-optimalisatiegesprekken, heeft geleid tot meer kennis en diverse energiebesparende maatregelen in en aan woningen. Maar hoe succesvol ook, aan deze aanpak komt voor De Hoeven Energie nu een eind. Vanwege het succes hebben vrijwilligers en bestuur in een gezamenlijke bijeenkomst besloten om de bovengenoemde activiteiten in te bedden in EnergieRijk Houten (zie www.energierijkhouten.nl). De vrijwilligers die aan de bovengenoemde activiteiten meewerkten, doen dit inmiddels veelal (ook) voor EnergieRijk Houten. Het is een logische stap, en een ontwikkeling die heel Houten ten goede komt.

De Hoeven Energie, wat wel?
We zien maar liefst vier rollen weggelegd voor ons:

  • De Betrouwbare Buur: via De Hoeven Energie kun je in contact komen met buurtbewoners die zelf al van alles hebben gedaan in en aan het huis;
  • De Buurtautoriteit: van De Hoeven Energie krijg je relevante informatie over hoe de energietransitie uitpakt voor specifiek De Hoeven (en wat dan handig is om te doen in het verlengde hiervan);
  • De Buurtexperimentator: met De Hoeven Energie kun je sparren over jouw ideeën, met name als je iets nieuws wilt gaan uitproberen. Wellicht kan De Hoeven Energie je zelfs helpen die plannen te realiseren. Daarna deelt De Hoeven Energie ervaringen met zowel eigen bewoners als de centrale Houtense organisaties.
  • De Buurtverbinder: De Hoeven Energie brengt bewoners bij en tot elkaar om zinvolle discussies te voeren over wat de energietransitie voor bewoners van onze wijk betekent.

Concreet: Warmteplan 2021
Met De Hoeven Energie gaan wij ons daarom richten op het zogenoemde ‘Warmteplan’. Iedere gemeente moet namelijk in 2021 per wijk een zogenaamd ‘warmteplan’ maken. Daarin beschrijven ze hoe iedere wijk van het aardgas af naar andere warmtebronnen gaat. Dit warmteplan gaat over de staat van onze huizen en dus over ons. Wij als De Hoeven Energie willen ervoor gaan zorgen dat dit ook mét ons bedacht wordt. Wil je meedoen, laat het ons dan weten via info@dehoevenenergie.nl