Duurzaamheidsstrategie Schapenhoeve nr 11

Op Schapenhoeve 11 doen we de verduurzaming stap voor stap, en met balans in de diverse stappen. Daarom zijn we snel aardgasvrij geworden. We hebben ervoor gekozen de isolatie van de schil van het huis gefaseerd te doen. We vinden duurzaamheid belangrijk: op die manier laten we onze dochters een leefbare aarde achter.

De situatie

We wonen sinds 1996 in dit huis. De eerste periode huurden we het huis. In 2004 hebben we met een groep bewoners actie gevoerd om de huizen te kunnen kopen. Het duurde daarna een tijd voordat het Spoorwegpensioenfonds dat ook wilde. Wij vonden de prijs toen te hoog. Uiteindelijk hebben we het huis in 2017 wel gekocht, ook al omdat discussies met de verhuurder over verduurzaming enorm moeilijk verliepen.

In de tijd dat we huurden hebben we boven dubbel glas aan laten brengen, en Velux ramen op zolder. Het dubbel glas boven leverde zowel een comfort verbetering als een verbetering van de schil isoloatie. Daarnaast hebben we de gaskachel en elektrische boiler laten vervangen door een HR ketel, en deze aangestuurd door een klokthermostaat. Dat scheelde een hoop in het comfort.  Voor de rest is de benedenverdieping opnieuw gestuct, en hebben we schotten in de schuine daken aan laten brengen. Dit blijkt gezorgd te hebben voor het tochtdicht maken van de woonkamer, en daarmee ook tot verlaging van eht verbruik. Het hele huis is comfortabel warm, al is de warmteverdeling in de woonkamer en keuken nog wat ongelijkmatig.

Met de Hoeven Energie hebben we de verwarming waterzijdig ingeregeld, en de verwarmingtemperatuur zo laag mogelijk ingesteld. Ook hebben we een warmtescan en een CO2 meting uitgevoerd. De meeste elektrische apparaten zijn recent, en energiezuinig.

Groene stroom en biobrandstoffen als tussenoplossing

Wij hebben al lang groene stroom. Sinds maart 2013 gebruiken we geen aardgas meer, maar alleen biogas. In het begin hadden we twee auto’s. Nu gebruiken we 1 auto, en huren we zo nu en dan een Greenwheels. We gebruiken zo veel mogelijk de fiets en het OV naar werk en naar uitjes. Voor de auto tanken we ook zo veel mogelijk biodiesel, al is deze rond Utrecht slecht verkrijgbaar.

Op deze manier hebben we onze CO2 uitstoot al behoorlijk beperkt: we voegen geen fossiele brandstoffen meer aan koolstofcyclus toe. We zijn er nog verliezen in de verwerking van de biomassa. Maar we hebben de footprint met een grote factor gereduceerd.

We beseffen ons dat het biogas en de biodiesel later voor hoogwaardiger toepassingen gebruikt zullen moeten gaan worden: er zijn andere toepassingen (bijvoorbeeld industriële en zwaar transport) waarbij dat een van de weinige opties zijn voor de verduurzaming.

Maar door nu al biogas en de biodiesel af te nemen stimuleren we dat er meer installaties gebouwd gaan worden om biobrandstoffen te maken.

We gaan er daarmee van uit dat het groene gas schaarser wordt. Het groene gas zal daardoor duurder worden. Het PBL rekent in haar model Vesta Mais met een verdubbeling. Dat zal een geleidelijke stijging zijn, en op basis daarvan zullen wij onze kosten en comfort afweging blijven maken voor verdere verduurzamingsstappen.

Verdere geplande stappen

We bereiden nu wel verduurzamingssstappen voor: op zolder gaan we een vliering aan laten brengen, en het dak kiervrij laten maken. De plek van den vliering bepaalt daarbij ook waar de convertor voor de nog te installeren zonnepanelen moet komen.

Voor de zonnepanelen moet er ook een groepenkast komen, en laten we een bekabelde internet verbinding naar zolder aanleggen. Dan gaan we ook over op inductiekoken.

De isolatie op de bovenverdieping is goed genoeg. Daar doen we even niets aan.

Op de begane grond kan het comfort nog beter als de kamer gelijkmatiger warm wordt. Daarom gaan we nieuw glas laten zetten, zonder ventilatie roosters. In plaats daarvan komt er een climarad luchtververser. Daarmee laten we dan op zomernachten ook koude lucht het huis in. De vloer gaan we isoleren met TonZon, IsoBooster of vergelijkbaar product.

Niet-geplande stappen

We hoeven ons niet voor te bereiden op het zogenaamde aardgasvrij maken van het huis: we zijn namelijk al aardgasvrij.

En als er mensen met een goed idee komen voor een andere manier van stoken (elektrisch, warmtenetten) kunnen nu gewoon kijken wat die andere oplossing ons aan comfort en kosten op levert. Dat maakt ons denken een stuk eenvoudiger.

Samenvatting

We hebben sinds maart 2021 een woning met een heel lage CO2 uitstoot. Voor een verdere reductie van onze CO2 uitstoot moeten we dus vooral kijken naar andere zaken: mobiliteit (minder autorijden en vliegen, zo veel mogelijk biodiesel), voeding (minder verspillen en minder vlees eten), kleding etc.

Van de verdere verduurzamingsstappen verwachten we dat we alleen de zonnepanelen terug gaan verdienen. De betere isolatie van de benedenverdieping en inductiekoken zal vooral tot een verhoging van het comfort leiden, maar we verwachten deze niet terug te verdienen, zelfs niet met de hogere prijs van biogas.