CO₂-meters

De Hoeven Energie heeft van het Duurzaamheidsfonds Houten zes CO2-meters gekregen, type Netatmo Healthy Home Coach. Met deze meters willen we inzicht krijgen in de ventilatie en isolatie. In een eerdere proef is gebleken dat er onder normale omstandigheden geen oncomfortabele of onveilige waarden te verwachten zijn. Daarom richten we ons nu op beter begrip.

co2-meter-01co2-meter-02

We gaan deze meters uitlenen aan bewoners. Hierbij is uit twee mogelijke oplossingen te kiezen:

  • leen van maximaal 2 weken voor eigen gebruik,
  • leen van 2 maanden om De Hoeven Energie te laten leren.

We lichten beide opties hieronder toe.

Ad. 1 In de leen van maximaal 2 weken voor eigen gebruik leveren we het meetapparaat aan en geven we een zeer korte uitleg over de werking van het apparaat en de uitleesapp. De bewoner kiest zelf wat met het apparaat te doen. . Bij inleveren wissen we jouw account van het apparaat, zodat noch De Hoeven Energie noch de volgende gebruiker deze data ziet (De cloudprovider zal nog back-ups hebben, hierover hebben we geen controle). De bewoner kan zo naar hartelust experimenteren met deze meter. In deze optie zal De Hoeven Energie geen hulp bieden bij de interpretatie van de gegevens.

Ad. 2 In de leen van 2 maanden om De Hoeven Energie te laten leren wordt de bewoner gevraagd om de meter 3 maal 3 weken vast op vaste plekken in het huis te zetten. Het betreft de woonkamer, de hoofdslaapkamer, en de meest gebruikte ruimte op een andere verdieping. De bewoner krijgt uitleg over de werking van het apparaat en de uitleesapp, en wordt gevraagd het apparaat niet te verplaatsen. De bewoner stelt wat gegevens over het gebruik van het huis en de gegevens van de meter beschikbaar aan De Hoeven Energie. De Hoeven Energie modelleert deze gegevens en vergelijkt dit met gegevens van andere huizen. Aan de hand hiervan volgt na een paar maanden (wat later, in verband met vergelijking) een rapportage over het huis, in vergelijking  tot andere huizen.

Na enige jaren ervaring willen we deze metingen dan vatten in een aantal kentallen per woning. Aan de hand hiervan kunnen we dan betere adviezen geven.

Team CoCo

Ter begeleiding van de proef richt De Hoeven Energie een begeleidingsteam op: team CoCo. Bij hen kun je je (via ons contactformulier) aanmelden voor beide opties. We nemen daarna per mail contact met je op. Met de kennis van Team CoCo gaat gekeken worden hoeveel er in een Hoeven-huis verder comfortabel en veilig geïsoleerd kan worden.

Meer informatie over de CO2-meter kun je vinden op de website van Netatmo.