Financieringsmogelijkheden

Subsidie voor opwekken van energie:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

 • Voorwaarden: minimaal 2 isolatiemaatregelen (vloer, dak, spouw/ gevel, glas)
 • Looptijd: tot eind 2020
 • Budget beschikbaar: € 84 miljoen

Meer informatie is te vinden via de website van de RVO.

Investeringssubsidie Duurzame Energie

 • Voorwaarden: geldt voor zonneboilers en warmtepompen (let op: geldt sinds 1 januari 2020 niet meer voor biomassaketels en pelletkachels)
 • Looptijd: tot eind 2020
 • Budget beschikbaar: € 100 miljoen
 • Aanvraagprocedure: aanschaffen en installeren, aanvraag indienen (digitaal, met DigiD), binnen 8 weken beslissing op aanvraag.

Meer informatie is te vinden via de website van de RVO.

Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds

 • Een maandannuïteitenlening met een aantrekkelijk lage rente, geen afsluitkosten en boetevrij aflossen.
 • Voorwaarden: alleen voor bepaalde maatregelen zoals:
  • Biomassaketel
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Zonnepanelen (75% van het bedrag. De andere 25% moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen)
 • Budget beschikbaar: per lening tussen de € 2.500 en € 65.000

Meer info is te vinden op de website van het energiebespaarfonds

Overige leningen

Ook hebben sommige banken gunstige mogelijkheden voor leningen voor duurzame investeringen en rentekortingen op de hypotheek. Zie hier voor een doorverwijzing naar een overzicht.

Teruggave BTW (scheelt 21%)

 • Voorwaarden: voor aanschaf en betaling zonnepanelen.
 • Looptijd: niet bekend.
 • Aanmeldprocedure: meld je aan als startende ondernemer en vraag de BTW terug. Dit vraagt enkele administratieve handelingen zoals formulieren invullen, maar is niet ingewikkeld. Zie bijvoorbeeld op de website van milieucentraal voor een stapsgewijze instructie. Doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt aangeschaft.