Warmtescan

In de gemeente Houten hebben we 14 vrijwilligers die gezamenlijk het Houtense warmtescanteam vormen. Dit zijn vrijwilligers van Energierijk Houten en De Hoeven Energie. Bij een warmtescan wordt er via infraroodbeelden gescand op warmtelekken en koudebruggen. De infrarood-scans laten zien welke delen van het huis warmer zijn ten opzichte van andere delen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien of isolatie-materiaal is verzakt, of er ergens kieren zitten waar de warmte weg sijpelt of dat ramen veel warmte afstaan naar buiten. Dit soort informatie kan helpen inzicht te geven waar je kunt beginnen met energie besparen.

Aanmelden voor een warmtescan kan via de website van Energierijk Houten

Wat is een warmtescan?
Een warmtescan (thermogram) is een infrarood-foto die de verschillen tussen tempera- tuur laat zien. Op de gevel toegepast, laat de scan zien waar warmte weglekt en waar warmteverlies optreedt. Warmteverlies kan optreden bij kieren, naden en gaten, koude- bruggen en isolatiegebreken (ontbrekende, natte of uitgezakte isolatie).

Waarom een warmtescan?
Met een warmtescan komt in beeld waar de zwakke plekken in een gevel- of dakisolatie zitten, en daarmee: waar nog wat te verbeteren, te besparen, en – vermoedelijk – te verdienen valt.

Hoe wordt er gescand?
Dat ligt deels aan jezelf: voor zover de gevels vanaf de openbare weg te scannen zijn, zal dat van die plaats kunnen worden uitgevoerd. Voor zover er toegang tot de tuin nodig is, zal je erbij moeten zijn. Als je afspraken met de buren daarover gemaakt hebt, zou ook een gedeelte van de buurgevel meegescand kunnen worden om je ook inzicht te geven van warmte die wellicht weglekt via tussenmuren en vloer. Als je niets met de buren geregeld hebt, zal de scan zich beperken tot jouw woning en vanaf de openbare weg.

Wanneer worden de scans gemaakt?
Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. En er mag geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn. ’s Winters na zonsondergang of bij bewolking zijn de omstandigheden daarom het beste. Dat houdt dus in dat er pas gedacht kan worden aan het maken van een scan vanaf 5 graden buitentemperatuur of lager.

Wat moet ik in mijn huis doen om de scan te laten slagen?
Als je een warmtebeeld laat maken, kun je het beste ventilatieroosters sluiten, de gor- dijnen openen en de ruimtes die je normaal gesproken ook zou verwarmen, enkele uren voorafgaand aan de scan op kamertemperatuur brengen zodat warmtelekken goed zicht- baar zijn op de warmtescan.

Wat krijg ik in handen?

De opname is digitaal, en wordt je toegestuurd per mail. Dit kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

warmtescan van huisrood zeer ernstig warmteverlies
oranje ernstig warmteverlies
geel matig warmteverlies
groen gering warmteverlies
blauw zeer gering warmteverlies

Wat doe ik er vervolgens mee?
Met de warmtescan heb je inzicht op welke plekken er warmteverlies optreedt. Wat je ermee doet is vervolgens aan jezelf. Als je het idee hebt dat er bepaalde lekken zijn die ook in andere huizen aan de orde zullen zijn dan is het wellicht interessant hier collectief een oplossing voor te zoeken. Bijvoorbeeld omdat het een gevel of constructie betreft die niet gewijzigd is sinds de bouw, maar blijkbaar wel warmte lekt. Samen met De Hoeven Energie zoeken we naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Hoe is de warmtescan georganiseerd?
Met subsidie van het Duurzaamheidsfonds Houten hebben we als De Hoeven Energie een goede warmtecamera aangeschaft. 5 teamleden hebben een cursus gevolgd om om te kunnen gaan met de apparatuur end e uitslag te kunnen duiden. Zij kunnen nu dus zelf een gevelscan uitvoeren bij de bewoners van de Hoeven die zich hiervoor inschrijven. De warmtecamera blijft vervolgens voor de wijk beschikbaar, ook in komende jaren, zodat de scan ook herhaald kan worden, om te kunnen vaststellen of maatregelen hebben geholpen.

Hoe meld ik mij aan voor de warmtescan?
Op grond van het aantal voorinschrijvingen wordt bepaald hoe de precieze uitwerking van de scans gaat plaatsvinden. Aanmeldingen die later binnenkomen zullen (alleen indien mogelijk) worden ingepast. Wil je je nog aanmelden? Klik dan op deze link naar het contactformulier van EnergierijkHouten.

Wanneer wordt mijn huis gescand, hoe word ik geïnformeerd?
De warmtescan zal op afspraak worden uitgevoerd. Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zullen we daarvoor een afspraak met je plannen. Je kunt er dan voor zorgen dat de verwarming tijdig aanstaat en dat zo nodig toegang tot de tuin kan worden verleend. Enkele dagen van tevoren zal een van de vrijwilligers contact met je opnemen.

Wat kost het?
In de subsidieaanvraag zijn we uitgegaan van een bijdrage per deelnemende woning van 20 euro. Daarmee wordt tevens geborgd dat de scanner ook in de komende jaren beschikbaar blijft voor gebruik door De Hoeven Energie.

Wanneer reken ik af?
Bij inschrijving, contant.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd? Kunnen andere mensen nu ook de warmtescan van mijn woning bekijken? Krijgt de gemeente de gegevens?
De scan is alleen voor jezelf. Nadat je hebt bevestigd de scan per email te hebben ontvangen, wordt deze bij ons gewist van camera en/of computerschijven.
Dit heeft als consequentie dat, indien je naderhand vragen hebt over de interpretatie van de scan, je deze ons weer zult moeten toesturen om met je mee te kunnen denken.

Wat is de rol van De Hoeven Energie?
Het wijkinitiatief De Hoeven Energie beoogt de thematiek rond energie collectief op te pakken, ervan uitgaande dat de huizen allemaal ongeveer uit dezelfde bouwperiode stammen en daarmee min of meer dezelfde problematiek zal kennen. Het uitvoeren van een warmtescan is een voorbeeld van collectieve actie die de bewoners voordeel oplevert. Een individuele “quick scan” op commercieel tarief zit tussen 100 en 200 euro. Met deze opzet kost u dat nu 20 euro. Per 1-1-2020 worden de warmtescans uitgevoerd onder regie van EnergierijkHouten

P.S.
Subsidies vergen steun en draagvlak van de burger. Mede door jouw stem heeft De Hoeven Energie destijds een subsidie gekregen voor de aanschaf van een goed warmtescan. Deze subsidie is toegekend door het DuurzaamheidsFondsHouten. Kijk voor meer informatie op www.dfhouten.nl