Zelf energie opwekken

In of op de woning kan zelf energie worden opgewekt. De meest voor de hand liggende keuze is zonnepanelen: de prijs is afgelopen jaren flink gedaald en zonnepanelen zijn ondertussen een rendabele investering. In een enkel geval wordt gekozen voor een zonneboiler of een warmtepomp.

Zonnepanelen
Investeringen in zonnepanelen leveren ondertussen een rendement op dat vergelijkbaar is met 6% tot 7% op een spaarrekening, volgens berekeningen van Milieucentraal. Het dak moet natuurlijk wel geschikt zijn voor wat betreft de ligging, de grootte en de draagkracht. Maar het dak hoeft echt niet op het zuiden gericht te zijn, zoals door sommigen wordt gedacht.

Behalve de zonnepanelen op het dak, is de omvormer een belangrijk onderdeel. Hierin wordt de gelijkstroom uit de panelen, omgezet in wisselspanning zoals van het elektriciteitsnet komt. Ook kan men nog steeds een goed rendement halen als er sprake is van gedeeltelijke schaduw. Dan kan men de panelen parallel plaatsen in plaats van in serie met aangepaste omvormers.

Er zijn talloze leveranciers die u verder kunnen helpen. Milieucentraal heeft een handige checklist gemaakt met tips waar u op kunt letten bij de aanschaf.

Zonneboiler
Een investering  in een zonneboiler heeft een minder gunstig rendement dan zonnepanelen, maar hangt af van het warm tapwatergebruik. Met een zonneboiler kun je ongeveer de helft van de energiekosten besparen voor het verwarmen van tapwater. Voor een gemiddeld 4-persoonshuishouden, duurt het ruim 20 jaar voordat de investering in een zonneboiler is terugverdiend.

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een vat om het warm water in op te slaan. Zo’n vat (minimaal 100 liter) vraagt ruimte. Met een hr-ketel kan warm tapwater worden naverwarmd. Veel hr-combiketels zijn hiervoor geschikt.

Met een zonneboilercombi verwarm je behalve het tapwater, ook de woning. Dit kan alleen als de woning met een lage temperatuurverwarming wordt verwarmd.

Warmtepompen
Warmtepompen halen met een beetje elektriciteit veel warmte uit lucht, bodem of grondwater en verwarmen hiermee water. Soms helpt een hr-ketel het water verder te verwarmen. Dan wordt gesproken over een hybride warmtepomp. De kosten en besparingen hangen sterk af van de situatie. Tijdens de informatieavond zal dieper worden ingegaan op de mogelijkheden van de warmtepomp.

BTW, subsidie en leningen
Zowel voor huiseigenaren als voor huurders zijn er gunstige mogelijkheden voor het lenen van geld voor de benodigde investeringen voor energieopwekking. Daarnaast is de BTW van zonnepanelen terug te vragen. Voor onder andere zonneboilers en warmtepompen is subsidie aan te vragen. Lees hier meer over de mogelijkheden.