Geschiedenis

De Hoeven Energie is ontstaan in het voorjaar van 2015. De eerste activiteit in de zomer van 2015 was een enquête in een deel van de wijk, namelijk de Hoeven-noord, om na te gaan wat de behoeften, vragen en de situatie in dit deel van de wijk waren.
Bekijk de uitkomsten van de enquête uit 2015:
Terugkoppeling resultaten enquête (post)
Terugkoppeling sept 2015 (pdf)

Op basis van deze resultaten is er vervolgens -met een grote groep nieuwe vrijwilligers- in het najaar een start gemaakt met het geven van informatie (via informatieavonden en de website) en activiteiten zoals gezamenlijke inkoop van isolatiemaatregelen, uitleen van elektriciteitsmeters en CO2-meters, warmtescans en cv-optimalisatiegesprekken. Dankzij een mooie subsidie van het DFH hebben wij een warmtescan kunnen aanschaffen om in De Hoeven zelf warmtescans te gaan maken. Ook heeft het fonds ons gesteund met een vergoeding voor de kosten van sprekers en een de aanschaf van een banner. In het voorjaar van 2016 won De Hoeven Energie de U-Thuis-prijs voor het beste nieuwe energie-initiatief in de regio, een onverwachte pluim! In de eerste helft van 2017 is er eenzelfde enquête gehouden in de Hoeven-zuid, waarna dit deel van de wijk ook actief werd betrokken bij de activiteiten. Al deze activiteiten hebben geleid tot meer kennis en vele energiebesparende maatregelen in- en aan woningen in de wijk De Hoeven.

Eind 2018 werd Energierijk Houten opgericht, gericht op alle wijken van Houten. Daarom is in november 2019 besloten om de bovengenoemde activiteiten in te bedden in EnergieRijk Houten (zie www.energierijkhouten.nl). De vrijwilligers die aan de bovengenoemde activiteiten meewerkten, doen dit inmiddels veelal voor EnergieRijk Houten. Het is een logische stap, en een ontwikkeling die heel Houten ten goede komt.

In 2020 heeft De Hoeven Energie meegedacht over de transitievisie warmte van de gemeente Houten. Lees hier alles over de transitievisie warmte.

Ook hebben we in de zomer van 2020 een enquête gehouden om te horen welke maatregelen bewoners van De Hoeven al hadden genomen en wat ze nog van plan waren te doen. Ook hebben we gepeild welke rol men voor De Hoeven Energie zag. Vrijwilligers hebben daartoe huis aan huis een flyer verspreid met een unieke ‘link’ waarop men de enquête kon invullen. Lees hier de resultaten van de enquête