De Hoeven Energie

Het initiatief De Hoeven Energie heeft tot doel om in de wijk De Hoeven van de gemeente Houten duurzaamheid te stimuleren. Voor de bewoners betekent dit:
– Meer wooncomfort
– Minder kosten
– Goed voor het milieu

Als De Hoeven Energie vervullen we vier rollen:

 • De Betrouwbare Buur: via De Hoeven Energie kun je in contact komen met buurtbewoners die zelf al van alles hebben gedaan in en aan het huis;
 • De Buurtautoriteit: van De Hoeven Energie krijg je relevante informatie over hoe de energietransitie uitpakt voor specifiek De Hoeven (en wat dan handig is om te doen in het verlengde hiervan);
 • De Buurtexperimentator: met De Hoeven Energie kun je sparren over jouw ideeën, met name als je iets nieuws wilt gaan uitproberen. Wellicht kan De Hoeven Energie je zelfs helpen die plannen te realiseren. Daarna deelt De Hoeven Energie ervaringen met zowel eigen bewoners als de centrale Houtense organisaties.
 • De Buurtverbinder: De Hoeven Energie brengt bewoners bij en tot elkaar om zinvolle discussies te voeren over wat de energietransitie voor bewoners van onze wijk betekent.

We geven regelmatig een nieuwsbrief- of een informatiebulletin uit, organiseren (on-line) bijeenkomsten en verbinden bewoners.

De Hoeven Energie wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers. Ieder draagt bij vanuit zijn of haar expertise, interesse en enthousiasme. Velen van ons hebben trainingen, aangeboden door NMU en Energie-U, gevolgd die met duurzaamheid, energieambassadeurschap en ons wijkinitiatief te maken hebben.

We hebben diverse teams gevormd op onder andere het gebied van cv-optimalisatie, warmtescan, organisatie en communicatie & PR:

Kernteam

Het kernteam bestaat uit:

 • Paula van Walsum
 • Aad de Jonge
 • Henry Kool
 • Jan Hoogenraad
 • Karel Frijters

Coördinatoren

 • Uitleen energiemeters: Paula van Walsum
 • Uitleen CO2-meters: Jan Hoogenraad

Meedoen?

Wil je meedenken of op een andere manier een steentje bijdragen? Kom een keertje langs of laat een berichtje achter op dehoevenenergie@gmail.com.

Dit initiatief wordt mede ondersteund door de gemeente Houten.