De Hoeven Energie

Het initiatief De Hoeven Energie had tot doel om in de wijk De Hoeven van de gemeente Houten duurzaamheid te stimuleren. Voor de bewoners betekent dit:
– Meer wooncomfort
– Minder kosten
– Goed voor het milieu

Als De Hoeven Energie hebben we vier rollen vervuld:

  • De Betrouwbare Buur: via De Hoeven Energie k0nn je in contact komen met buurtbewoners die zelf al van alles hebben gedaan in en aan het huis;
  • De Buurtautoriteit: via De Hoeven Energie kreeg je relevante informatie over hoe de energietransitie uitpakt voor specifiek De Hoeven (en wat dan handig is om te doen in het verlengde hiervan);
  • De Buurtexperimentator: met De Hoeven Energie kon je sparren. Daarnaast deelden we ervaringen met zowel eigen bewoners als de centrale Houtense organisaties.
  • De Buurtverbinder: Als de Hoeven Energie brachten we bewoners bij en tot elkaar om zinvolle discussies te voeren over wat de energietransitie voor bewoners van onze wijk betekent.

We hebben regelmatig een nieuwsbrief- of een informatiebulletin uitgegeven, organiseerden (on-line) bijeenkomsten etc..

De Hoeven Energie werd mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers. I

We hebben diverse teams gevormd op onder andere het gebied van cv-optimalisatie, warmtescan, organisatie en communicatie & PR:

 

De activiteiten van De Hoeven Energie is ondersteund door de gemeente Houten.