De Hoeven Energie

De Hoeven Energie wordt mogelijk gemaakt door een groep van ruim 15 vrijwilligers. Ieder draagt bij vanuit zijn of haar expertise, interesse en enthousiasme. Velen van ons hebben trainingen, aangeboden door NMU en Energie-U, gevolgd die met duurzaamheid, energieambassadeurschap en ons wijkinitiatief te maken hebben.

We hebben diverse teams gevormd op onder andere het gebied van cv-optimalisatie, warmtescan, organisatie en communicatie & PR:

Kernteam

Het kernteam bestaat uit:

 • Katrin Larsen
 • Jan Hoogenraad
 • Karel Frijters
 • Henry Kool
 • Paula van Walsum
 • Aad de Jonge

Coördinatoren

 • Uitleen energiemeters: Ida Smit
 • Uitleen CO2-meters: Jan Hoogenraad
 • Warmtepompfietstocht: Ida Smit & Ad van Ooijen
 • Warmtescanteam: Adri de Weijer
 • CV-optimalisatie: Karel Frijters

Geschiedenis

In 2015 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de Hoeven-Noord. Veel bewoners hebben deze ingevuld en aan de hand daarvan hebben we geïnventariseerd over welke onderwerpen de bewoners het vaakst geïnformeerd wensten te worden. Nu is er voldoende draagvlak om ons wijkinitiatief en de inventarisatie uit te breiden naar de gehele wijk. In januari en februari 2017 zijn vrijwilligers langs de deuren gegaan in De Hoeven-Zuid om aandacht te vragen voor ons initiatief en de enquête.

Bekijk de uitkomsten van de enquête uit 2015:

Meedoen?

Wil je meedenken of op een andere manier een steentje bijdragen? Kom een keertje langs of laat een berichtje achter op dehoevenenergie@gmail.com.

Dit initiatief wordt mede ondersteund door de gemeente Houten.