Privacy

Zorgvuldigheid

Ons doel is om zorgvuldig om te gaan met de gegevens en deze niet door te geven aan anderen (derden). We beogen de gegevens voor onze eigen doeleinden te benutten, namelijk het inventariseren waar er behoefte aan is in de wijk. Wij beogen geen commerciële activiteiten, alleen besparingen en verbeteringen die aan de deelnemers voordeel op kunnen leveren.

  1. Wij verzamelen inderdaad persoonsgegevens.
  2. Gegevens worden op basis van vrijwilligheid verstrekt door bewoners.
  3. Gegevens zijn alleen in te zien door de personen vernoemd op de website (wij dus) en vrijwilligers die communicatiemiddelen onderhouden.
  4. Gegevens worden alleen geagregeerd aan anderen doorgegeven (dwz aantallen in doorsnedes in zulke aantallen dat geen combinaties met minder dan 3 gevallen worden getoond of gevallen die duidelijk op specifieke personen duiden).
  5. De inzenders mogen ten allen tijde hun gegevens laten verwijderen. Dit kan via een mail aan het genoemde mail adres.
  6. De initiatiefnemers waken onderling dat we ons aan deze regels houden.
  7. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan beschreven op de site.

 

Verstrekken aan derden

Als we gegevens aan derden willen verstrekken (voor een energie-maatregel), zal dat alleen plaats vinden nadat men zich daar expliciet voor aangemeld heeft en toestemming voor heeft verleend.

We streven er naar de informatie van de leverancier o.i.d. direct zelf aan de belangstellenden door te laten geven, zodat men zelf contact op kan nemen met de leverancier.

Iedereen kan zich verder te allen tijden uitschrijven, die gegevens vernietigen we dan.