Programma en sprekers bewonersdebat 19 november

Op 19 november a.s. organiseert De Hoeven Energie haar eerste bewonersdebat met als thema: ‘Wordt mijn woning energieneutraal of niet?’

dehoeven foto bewonersdebatHet debat staat open voor alle inwoners van de gemeente Houten. Wil je meepraten en/of luisteren, je eigen mening geven of je een mening vormen en ideeën opdoen? Kom dan 19 november naar het Wellant College. De inloop start om 19.45 uur, het programma om 20 uur.


Onder leiding van journalist, beeldverteller en duurzaamdoener Sybren Visser zal er in de vorm van een lagerhuisdebat  over diverse prikkelende stellingen gedebatteerd worden door alle aanwezigen die hieraan deel willen nemen.
De debatrondes zullen voorafgegaan worden door twee deskundige en onafhankelijke sprekers die in zullen gaan op wat je als bewoner de komende periode kunt verwachten. Welke opties zijn er? Wat kan beter op wijkniveau worden opgepakt, en wat individueel? Wanneer start je?

1e spreker:
Michiel van der Vight, betrokken bij WarmteTransitieMakers
Titel lezing: Wie, hoe, waar, wat, wanneer aardgasvrij? Overwegingen en tips om slim toe te werken naar een aardgasvrije woning.

 De WarmteTransitieMakers is een initiatief dat zich richt op om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Het initiatief helpt onder andere buurtinitiatieven en corporaties door aardgasvrije projecten te versnellen. Door lokaal goed te kijken wat er speelt, en dit aan te vullen met warmteoplossingen die landelijk worden ingezet, kan de warmtetransitie succesvol zijn. De WarmteTransitieMakers hebben geen voorkeur voor een oplossing, maar helpen gemeenten, netbeheerders, corporaties en ontwikkelaars om samen met inwoners en ondernemers de beste oplossing te vinden.
Zie ook de website https://warmtetransitiemakers.nl

2e spreker:
Pieter Brink, oprichter van Samen Energie Neutraal
Titel lezing: Woningen in Nederland met groen gas versneld energieneutraal zonder verhoging van de woonlasten!

De stichting Samen Energie Neutraal (SEN) begeleidt bewonersinitiatieven bij hun streven naar energieneutraliteit van de woonomgeving. Nederland wil en moet in snel tempo de energiehuishouding verduurzamen. Oplossingen zijn er, maar blijken buitengewoon ingrijpend en kostbaar. Veel woningeigenaren schrikken er dan ook voor terug. SEN heeft onderzoekt laten verrichtten en komt met opzienbarende conclusies en aansluitend een visie hoe de woningen in Nederland versneld energieneutraal gemaakt kunnen worden zonder verhoging van de woonlasten! Een unieke aanpak, een mix van particulier en collectief, met een beperkt aantal betaalbare maatregelen in de woningen.
Zie ook de website www.samenenergieneutraal.nl

Het definitieve programma:

19:45    Inloop
20:00    Welkom & introductie van de avond
1e spreker: Michiel van der Vight
– Enkele debatrondes
21:00    Pauze
2e spreker: Pieter Brink
– Enkele debatrondes
22.00    Afronding en gelegenheid tot napraten

Aanmelden van tevoren mag, maar hoeft niet. Aanmelden kan via de contactpagina op deze website ovv ‘bewonersdebat’.

Klik hier voor de flyer.