Terugkoppeling enquête wijkbewoners De Hoeven, September 2015

Beste wijkbewoner van De Hoeven,

Dank voor het invullen van de bewonersenquête De Hoeven. We zijn erg enthousiast over de vele reacties die we mochten ontvangen. Er blijkt in onze wijk grote interesse om het initiatief voort te zetten en om samen een aantal zaken aan te pakken. Dat krijgt een vervolg!

Zoals we toegezegd hebben ontvang je de uitkomsten van de enquête bij dit bericht. We geven ook aan welke vervolgacties je kunt verwachten.

Respons en uitkomsten van de enquête

We hebben de bewoners van 300 huizen benaderd en hebben een respons gehad van 41%. Daar zijn we enorm blij mee! Daarvan geeft 90% aan geïnteresseerd te zijn om stappen te zetten op het gebied van energieverbruik en comfortverbetering. Een aantal heeft aangeboden mee te willen helpen om de ideeën verder uit te werken.

In bijgaand overzicht ziet u waar de meeste bewoners in geïnteresseerd zijn:

Subject

Geïnteresseerd

Al
gedaan

INFORMATIE:
Energyscan

66%

9%

Informatie
over gas- en electriciteitsverbruik

48%

21%

ENERGIE
BESPAREN:
Vloer-/kruipruimte-isolatie

56%

20%

Energie-neutraal
maken van huis

52%

1%

Besparen
op gebruik elektrische apparaten

50%

16%

Gevelisolatie

48%

13%

Spouwmuurisolatie

48%

16%

Isoleren
zolder + dak

39%

37%

ENERGIE
OPWEKKEN:
Zonnepanelen

62%

13%

Warmtepomp

47%

1%

Zonneboiler

43%

3%

COMFORT
& ONDERHOUD:
Buitenmuren
/ schoorsteen voegen / impregneren

41%

30%

Vernieuwen
voordeur/achterdeur

34%

28%

Tochtproblemen

33%

22%

Beveiliging
deuren en ramen

30%

37%

Vernieuwen
deur- en raamkozijnen

27%

20%

Vochtproblemen
(optrekkend vocht)

25%

11%

Vernieuwen
hang- en sluitwerk

25%

30%

Energie
besparen – Dubbel of driedubbel isolatieglas zetten (boven)

22%

66%

Vloerverwarming

19%

19%

Uitbouw

16%

20%

Energie
besparen – Dubbel of driedubbel isolatieglas zetten (beneden)]

11%

74%

Dakkapel
plaatsen

10%

44%

Wat gaan we doen?

Vanaf eind oktober starten we met informatieavonden over deze drie thema’s:

  • Inzicht in verbruik van energie en verbetermogelijkheden
  • Besparen van energie
  • Opwekken van energie

Hieraan gaan we concrete acties koppelen om het verbeteren van de woningen te kunnen organiseren.

Buurtbewoners die op de enquête hebben aangegeven ons te willen helpen nodigen we uit voor een bijeenkomst op maandagavond 5 oktober. Zij ontvangen hierover spoedig bericht.

Nogmaals enorm bedankt voor jullie reactie, je hoort binnenkort meer van ons!

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogenraad Schapenhoeve 11
Henry Kool Kalverhoeve 27
Katrin Larsen Kalverhoeve 21
Erik van Maanen Paardenhoeve 12

Email: dehoevenenergie@gmail.com