Terugkoppeling enquête

Op 28 september was er een informatieavond voor de bewoners van De Hoeven. Tijdens die avond werden de resultaten van de enquête die in De Hoeven is gehouden gepresenteerd.
De presentatie is hier te downloaden.

Zodra het rapport n.a.v. de enquête beschikbaar is zullen we het ook op onze site plaatsen.