Thema avond “De kunst van het slim isoleren van een De Hoeven-woning”

Maandag 12 februari 2018, 19.45 uur – 22.00
Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten

Programma:
1. Grip op je gasverbruik (Reken je Rijk). Basiskennis en handvatten om kosteneffectief te isoleren – Frans Versteeg

Om de weg te kunnen vinden in het grote aanbod van bouw- en isolatiematerialen en om offertes te kunnen vergelijken is kennis van een aantal basisbegrippen uit de warmteleer onontbeerlijk. Met dezelfde kennis kan je ook voor jezelf bepalen waar jij instapt in je persoonlijke “energietransitie”.

2. De Hoeven-woning doorgerekend. Enkele huizen zijn doorgerekend op verschillende isolatiescenario’s – Peter van den Bosch

Een tweetal veel voorkomende typen huizen uit onze wijk is daartoe bouwkundig geanalyseerd, ingevoerd in een rekenprogramma en met verschillende isolatiescenario’s doorgerekend.

IMG-20180126-WA0000B
3. Napraten met de vrijwilligers. Je kan je ook inschrijven voor CV-optimalisatie, een Warmtescan en Elektriciteitsmeters – het Technologieteam

Aanleiding en toelichting
De huizen in De Hoeven zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd en kennen daarmee allemaal dezelfde beperkingen. Denk aan de warmtehuishouding, ventilatiemogelijkheden, vochtproblematiek, groot onderhoudcyclus enzovoorts. Daarnaast speelt de problematiek van het Groningse gas en de klimaatopwarming. En we zijn allemaal – of we dat willen of niet – gehouden om de “energietransitie” in te gaan.

Thema van de avond
Voor onze huizen betekent dit dat we in de komende tien jaar allemaal van onze “label-C”-woning een “label-A” moeten zien te maken. Isoleren dus. Maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Kennis over isoleren in zijn algemeenheid, maar vooral ook het kunnen inschatten van de effecten van isolatieacties op onze De Hoeven-huizen, dat is het thema van deze avond.

De inhoudelijke kant van de avond ligt bij het Technologieteam, een werkgroep van het wijkinitiatief De Hoeven Energie. Dit team zoekt voor onze huizen uit waar de knelpunten zijn en waar mogelijkheden liggen.

Wat is het resultaat van de avond?
Als bezoeker krijg je antwoord op de vraag hoe bouwkundige ingrepen zich gedragen in termen van terugverdientijd én comfort. Je gaat de deur uit met een methodiek om voor jouw woning en situatie te bepalen wat de meest zinnige volgorde van investeren in energiebesparende maatregelen is, en waarom dat zo is. Aan welke knoppen kun je draaien, en wat levert dat jou op?