Transitievisie warmte

In 2040 wil de gemeente Houten energieneutraal zijn. Woningen worden dan niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. We gaan dus onze huizen op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen. Deze overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. De Transitievisie Warmte geeft richting en invulling aan de warmtetransitie in gemeente Houten.

Infobulletins en digitale infoavonden

Om gevolg te geven aan de uitkomsten van de bewonersenquête informeert De Hoeven Energie de bewoners van De Hoeven over de Transitievisie Warmte en met name over de achtergronden van de keuzes die daarmee te maken hebben. Dat doen we door middel van digitale infobulletins die tussen nu en maart 2021 verschijnen. Zie onderaan deze pagina. Verder worden twee online informatieavonden georganiseerd waarin wordt ingegaan op de informatie in de bulletins. De eerste vond plaats op 5 januari en ging over de eerste twee bulletins. De tweede was op 26 januari en ging over de technieken die van het aardgas afgaan mogelijk maken. Hier is de pdf in te zien die dat schematisch weergeeft . Ook is ingegaan op de systematiek van Vesta Mais. De pdf daarover is hier te zien.

De gemeenteraad van Houten heeft de Transitievisie Warmte in maart 2021 goedgekeurd. 

In de Transitievisie Warmte staat dat huizen en gebouwen in Houten-Noord en het buitengebied veelal beter geïsoleerd moeten worden. Samen met huiseigenaren, gebouweigenaren, de woningcorporatie en lokale initiatieven zet de gemeente zich in voor betere isolatie.

In Houten-Zuid zijn huizen en gebouwen vaak al goed geïsoleerd. Het ligt voor de hand dat hier wijken gevonden kunnen worden die als eerste van het aardgas af kunnen. Om hier goede besluiten over te kunnen nemen is extra onderzoek nodig. Hier lees je meer over hoe de gemeente van het aardgas af wil gaan.

Hieronder de link naar de verschenen bulletins:

Infobulletin #1

Infobulletin #2

Infobulletin #3

Infobulletin #4

Infobulletin #5

Infobulletin #6