Wordt mijn woning energieneutraal of niet?

Debatavond De Hoeven Energie“Ja, natuurlijk!” Zal een deel van de mensen meteen antwoorden. “Nee, natuurlijk niet!” Zeggen andere net zo weldenkende mensen terecht. “Zo simpel ligt het dus allemaal niet”, zal een derde constateren. Ongeveer in deze opstelling vond maandag 19 november in het Wellant College een bewonersdebat plaats op initiatief van De Hoeven Energie.

Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Zoveel mensen zoveel meningen, ondanks dat het aantal oplossingen beperkt is. Dat legt de eerste key note speaker zonneklaar uit. Michiel van der Vight van WarmteTransitieMakers staat gemeenten bij als ze de wijken gaan verduurzamen. Er zijn circa twaalfduizend wijken in Nederland die één voor één de komende twintig jaar van het gas afgekoppeld gaan worden. Wijken die vol zitten met bewoners zoals deze avond in Wellant, met ieder een eigen verhaal. Van der Vight: “Bij een wijkgerichte aanpak zijn er maar vijf oplossingen om warmte de wijk in te brengen: all electric, zonnewarmte, biobrandstof, warmtenet of “future” gas. De transitie zelf verloopt langs maar twee lijnen: spontaan bij de bewonersmomenten of vanuit hotspots.” Men was er even stil van. Totdat een aantal stellingen over de aanstaande energietransitie werd in het toegestroomde publiek gegooid. Deze zorgden voor een splitsing van geesten die zich vertaalde in argumenten. Op grond hiervan gingen de aanwezigen zich een beeld en een keuze vormen, maar vooral werd duidelijk hoe ingewikkeld de energietransitie is.

De tweede spreker van de avond, nadat de stelling “Je kunt beter even wachten met overstappen op een aardgasvrije woning” de zaal had gespleten in een verhouding 4:1, ging in op wat je je moest voorstellen bij “future” gas. Pieter Brink (Stichting Samen Energie Neutraal) vertelt van de brainstorm door experts van de Universiteit Groningen die de puzzel voor zich hadden gekregen hoe je bij een mix van woningen, van vooroorlogs tot nieuwbouw, met gelijkblijvende of gunstiger woonlasten, comfort en rendement, zonder tenietdoen van eerdere maatregelen en vooral grootschalig en snel van het gas af zou kunnen. Hun oplossing, de quick-fit oplossing gedoopt, is: het kierdicht maken van de woningen, hybride warmtepomp, tien tot twaalf zonnecellen en het alsnog benodigde aardgas vervangen door het methaangas uit een hogedruk slibvergister. Niet isoleren dus, want het kan op deze manier goedkoper. Of zoals Sybren Visser, de spelverdeler van de avond uitdrukte: “De lekke band elke dag oppompen is blijkbaar goedkoper dan plakken.”

Hoe het ook zij, de derde “groengasbrouwerij” die rioolwater met toevoeging van CO2 en waterstof opwerkt tot methaangas, staat in Ansem en gaat binnenkort de eerste wijk in Boven Pekela van “future” gas voorzien. De toekomst is dichterbij dan je denkt.

Of de aanwezigen nu vaart gaan maken met het energieneutraal maken van hun woning of niet: het was me het avondje wel.

Tekst: Karel Frijters

Presentaties: